Synes dommen er urettferdig

- Vi synes straffen er altfor stor i forhold til det vi har gjort, sier en av de dømte datasnokerne i Vest internett-saken.

- Jeg fikk fem tilbud om å godta forelegget og erstatningsbeløpet, det er ganske ekstremt. Men vi syntes alle at straffen var enormt stor i forhold til det vi har gjort, og mener vi ikke er skyldige i alt vi er dømt for, sier en av de fire i Vest Internett-saken til digitoday.no.

20-åringen ble dømt for heleri, datainnbrudd og misbruk av maskinressurser, og må betale 7.000 kroner i bot - alternativt sone to uker i fengsel, samt betale en erstatning på 5300 kroner til Vest Internett. I tillegg fikk han beslaglagt datautstyr.

Samme straff fikk to av de andre, mens sistemann fikk bot på 4.000, subsidiært åtte dagers fengsel, samt beslaglegging av datautstyr.

- Det var bare en av oss som hadde 'root' på serveren, og root er en forutsetning for å gjøre ødeleggelser. Økokrim sa til meg at vi har kollektivt ansvar for ødeleggelsene, og sammenlignet det med hvis politiet ser 19 personer tagge en T-banevogn men bare klarer å fakke to av dem.

Mitt spørsmål var da: Enn om de to som blir tatt ikke har armer - som jo kan sies å være en forutsetning for å delta aktivt i taggingen? Da ble jeg beskyldt for å være frekk, sier 20-åringen til digitoday.

Det var ikke bare de fire som var inne på Vest Internetts server 'Stine'. Politiadvokat Erik Moestue i Økokrim bekrefter at det var flere datasnoker på ferde.

- Disse fire ble valgt ut fra tanken om "først i tid, best i rett", sier han.

Dette ble også lagt vekt på av retten - erstatningsbeløpet ble halvert fra 35.000 til 17.000, noe retten mente var mer i overensstemmelse med skadene de fire er ansvarlige for.

- Det var veldig mange som var inne på serveren, som politiet hadde beviser på, sier 20-åringen til digitoday.

Han tror akkurat de ble valgt ut fordi de er fra samme by.

- De trodde nok vi var en slags 'l337 h4X0r'-organisasjon de måtte ta knekken på, men jeg kjente bare en av dem litt fra før, sier han.

PS! Termen 'l337 h4X0r' refererer til nettsjargong-uttrykket 'elite hacker' - altså 'dyktig hacker' på norsk.

Er dommen rettferdig?


Fire unge menn ble i Sandnes Herredsrett fratatt PC-ene på grunn av datainnbrudd og passordcracking. I tillegg ble de idømt bøter på mellom 4.000 og 7.000 kroner og må betale erstatning på 17.000 kroner etter å ha blitt kjent skyldig i flere forhold, blant annet datainnbrudd. Forsvareren håper ungdommene vil anke dommen. Hva mener du?

Jeg synes de bør anke. Dommen er feil
Jeg synes de bør anke. Straffeutmålingen er feil
Jeg synes de fortjener straffen de har fått
Vet ikke

Trykk her for å se resultatet så langt

Til toppen