Synlig nervøsitet

Tirsdagens markante kursfall i IT-aksjene viser hvor nervøst markedet er etter sommerens og høstens turbulens.

Gårsdagens kursfall på amerikanske børser og et fortsatt fall i oljeprisen, presset ned IT-aksjene med knappe fem prosent tirsdag. Samtidig falt totalindeksen med omtrent 3,5 prosent.

Store variasjoner i kursen på ASK, Tandberg, Merkantildata og Tandberg Television gjorde størst utslag i indeksen.

De eneste ASK-relaterte nyhetene vi har sett i det siste har vært knyttet til alliansen med Lightware og til rosende omtale av konkurrenten In Focus' hovedprodukt LP420 /425 (fikk en pris av PC-Magazine for beste periférprodukt i 1998). Det er ikke grunn til å tro at sistnevnte nyhet har kurseffekt for ASK.

Med solid eksponering i det amerikanske markedet ligger ASK-aksjen lagelig til for påvirkning også fra verdsettelsen av amerikanske IT-selskap.

Selv med dette i bakhodet er et kursfall på 11,3 prosent i overkant mye. Kursfallet ser da i første omgang heller ut til å gi et signal om at investorene fremdeles er relativt nervøse etter den siste tidens turbulens.

Legger vi til at knappe fire prosent av selskapets aksjer ble omsatt i løpet av dagen, blir nok kursutviklingen straks enda enklere å forstå. Det skal normalt mye til å plassere såpass mange aksjer i markedet uten å flytte kursen et godt stykke.

ASK kjente tirsdag ettermiddag ikke til endringer på eiersiden.

Merkantildatas kursfall tirsdag ble hele 6,75 prosent, også det litt mer enn vi ville ventet. En årsak, ved siden av Oslo Børs normale overfølsomhet, kan være skuffelse over at Adolfsen ikke fikk til mer enn CMA-fusjonen før året var omme. Det bør i så tilfelle si noe om forventningene som ligger inne i dagens kurs.

Norman falt formidable 15,6 prosent på et meget lavt volum. Kursfallet speiler således oppgangen fredag. Det er fremdeles en aksje det er vanskelig å komme seg ut av uten å flytte kursen laaangt ned.

Nera falt for en gangs skyld mindre enn resten av markedet (3,7 prosent). Selskapet har varslet salg av flere "non-core assets" innen utløpet året. Det kan gi små, men gode nyheter den nærmeste tiden, uten at vi tror på noen skikkelig oppgang med mindre det skjer noe meget positivt på eiersiden i SatCom eller Neras transmisjonsvirksomhet.

Også NetCom sto relativt godt i mot tirsdagens marked, med et kursfall på 3,85 prosent. Analyseselskapet IDC offentliggjorde tirsdag en analyse som kan være interessant for vurderingen av NetCom.

IDCs poeng i analysen er at såkalt Unified Messaging Systems vil være et meget godt virkemiddel for teleaktører som ønsker å differensiere seg fra sine konkurrenter. Analyseselskapet mener små og mellomstore bedrifter i USA vil ha hele 2,5 millioner såkalt UMS-postkasser innen utgangen av 2002.

I Norge kjenner vi UMS kun gjennom Telenor Mobils produkt med samme navn, samt Nomade. Dette selskapets satsing på Nomade har så langt vært meget dyrt og det er rekruttert meget få kunder siden lanseringen i sommer. Telenor Mobil har imidlertid med dette produktet startet å bygge merkevare på en ny løsning som vil være meget viktig på sikt.

Til toppen