Syv finansjournalister følger markedet for deg

Med den nye finans-seksjonen i digitoday.no utvider vi fra to til syv journalister. Her vil du finne markedets tetteste finansdekning av IKT-bransjen sammen med hvordan finansbransjen påvirkes av ny teknologi.

digi.no - omdøpt til digitoday.no ved relanseringen 24. august - har så langt vært synonymt med tele, data og media, eller det som har vært betegnet som "konvergensbransjen". Men næringslivets smeltedigel har gjort at flere tradisjonelle bransjer tar i bruk ny teknologi og Internett i sin virksomhet.

Omstillingen har vært spesielt synlig innenfor bank- og forsikringsnæringen, med hyppig fremvekst av blant annet nettbanker og Internett-meglere. Disse har også etter hvert blitt en naturlig del av konvergensmiljøet.

For å være med på denne utviklingen har vi i digitoday.no endret noe på finanssektoren på tjenesten vår, sammen med at hele digi.no bygges om. Like naturlig som at bransjene tele, data og media har egne seksjoner på digitoday, er det at også finans innlemmes som en egen seksjon. I tiden som kommer vil vi bruke finans-seksjonen til å bringe deg nyheter om og for det norske bank- og forsikringsmiljøet, verdpapirhandel og Internett-megling, samt andre nærliggende virksomheter.

Finansbransjen er i en rivende teknologisk utvikling - endringer som også vil ha mye å si for deg som forbruker. Vi vil derfor forsøke å gi nyheter til såvel den jevne forbruker som til deg som jobber innenfor den tradisjonelle finansbransjen.

Vi ønsker også å bruke denne delen av digitoday til å bringe deg en del makroøkonomiske nyheter som har stor betydning for alle bransjer, og som mest naturlig hører hjemme under en finansparaply. Nasjonale som globale hendelser av samfunnsøkonomisk art vil bli tatt opp og debattert, og forhåpentligvis gi en enda større bredde på digitoday.

Større bredde skal imidlertid ikke gå på bekostning av digitodays faste dekning av økonomiske forhold i data-, tele- og mediabransjene. Tvert i mot vil du finne enda mer stoff om børs, økonomi og aksjerelaterte nyheter her på vår tjeneste, selv om de nå blir å finne ut i fra sektortilhørigheten til det selskap som omtales. Dette kan vi love deg etter at digitoday og aksjeforum.com tidligere i sommer ble enige om en fusjon.

digitodays nye finanssatsing vil ikke bare gi deg mer kvantitet på tjenesten i form av flere artikler og nye produkter, men også mer kvalitet i at digitoday får tilført mer kompetanse og ressurser til å dekke flere sider av konvergensbransjen. Alt dette inngår som et ledd i vår strategi om å være der det skjer til rett tid. Vi tror vi skal klare å holde vårt løfte når vi sier "digitoday skal bli en tjeneste med betydning"

Vi håper du vil like vår nye finanssektor og den nye fokusen på også aksje- og børsrelatert stoff, og skulle du ha noen formeninger om denne delen av tjenesten så gi oss gjerne tilbakemelding.

Til toppen