Tåkete trusler mot informasjonsbransjen

Nærings- og handelsminister Grete Knudsen ber informasjonsbransjen lage og følge sin egen Vær Varsom-plakat. Ellers…

Nærings- og handelsminister Grete Knudsen har profilert seg tungt som en tilhenger av frihet, deregulering og åpenhet i informasjonssamfunnet. Men det dukker stadig opp nye muligheter og utfordringer for IT-, tele-, og Internett-bransjen.

Under et åpningsinnlegg på "Kommunikade 2000", en konferanse for offentlige informasjonssjefer, kom Knudsen med følgende oppfordring:

- Med de kjappe og store endringene vi opplever i dagens samfunn, er det bedre med selvregulering i bransjen enn lange lovprosesser og forordninger fra politikerne. Jeg vil derfor utfordre bransjen til å lage og mangfoldiggjøre, en egen "Vær Varsom-plakat" for informasjons- og kommunikasjonsmedarbeidere, som er tilpasset det nye informasjonssamfunnet.

Knudsen sier det ikke rett ut, men det kan tolkes som en vag trussel om statlig regulering.

Ønsket om en Vær Varsom-plakat er viktig. For 1. januar trer et nytt personvern-lovverk i kraft, et EU-lovverk som lar bedriftene og kundene styre det meste selv. Men Datatilsynet kan komme på besøk.

Knudsens initiativ kommer som en pressemelding. Kontaktperson på pressemeldingen er informasjonssjef Øistein Øisjøfoss, men han er selvfølgelig på "Kommunikade 2000", en konferanse for offentlige informasjonssjefer.

Til toppen