Taleteknologi: Patentforlik mellom AT&T og Microsoft

Microsoft og AT&T er delvis forlikt i en sak vedrørende AT&Ts talekomprimeringsteknologi.

AT&T gikk til sak i 2001. Påstanden var at Microsoft urettmessig benyttet AT&Ts patenterte teknologi for digital talekomprimering. Forliket innebærer at Microsoft betaler ut en ikke spesifisert erstatning til AT&T.

På ett punkt kom ikke partene til enighet. Dette punktet vil høres av en føderal ankeinstans.

Les mer om:
;