Tall-tull i Posten SDS

Daværende Statens Datasentral, SDS (nå Posten SDS), sa i august at de skulle satse 700-900 millioner kroner på elektroniske tjenester. Nå er alle tall hemmelige: - Det er resultatene som teller, ikke hvor mange penger man bruker, sier direktør Per Andersen i Posten SDS.

Direktør i Postens SDS, Per Andersen forteller at tallene formidlet til digi.no fra sjef for forretningsutvikling Vidar Sandvik var feil.

- Tallene publisert i digi.no i fjor er Vidar Sandviks egen fortolkning av tallene. Han har blandet sammen flere tall, sier Andersen.

- Hva er de rette tallene, da?

- Jeg vil ikke kommentere noen tall. Hadde jeg hatt noen tall, ville jeg heller ikke gått ut med det. Det er en vesentlig satsing som jeg ikke vil konkretisere i tall. Det er resultatene som teller, ikke hvor mange penger man bruker. I løpet av de siste seks måneder har vi re-fokusert våre elektroniske tjenester. Tidligere fokuserte vi mest på handelstorg på Internett, men nå har vi et bredere fokus, sier Andersen.

Vidar Sandvik vil ikke kommentere beskyldningene fra Andersen om sammenblanding av tall i en tidligere digi.no-artikkel.

Ikke alle avdelinger er informert hvor stor Postens satsing på elektroniske tjenester forløper seg. Direktør Rolf Erik Hasle, ansvarlig for den nyopprettede avdelingen Postens Fjernhandel kjenner ikke til hvor stor satsingen er, og har aldri hørt et beløp i størrelsesordenen Sandvik snakket om.

- For et halvt år siden sa man i SDS at man skulle satse mellom 700-900 millioner på online-tjenester, er disse ambisjonene like store ennå?

- SDS? Satsing på 700-900 millioner på online-tjenester? Det kjenner ikke jeg til. Nå begynte jeg 2. februar, så jeg er ganske fersk. Våre beløp i Postens Fjernhandel er ikke i den størrelsesorden, sier Hasle.

- Vi er i startfasen på samarbeid med 10-15 kunder, som starter 1. april. Forhåpentligvis vil en konstellasjon vise seg i løpet av året. Posten Fjernhandel har planer om å være en vesentlig aktør på netthandel. Vi vil ta hele prosessen for kunden. Poenget med Postens Fjernhandel er å tilføre Posten Norge større postale volumer, sier Hasle til digi.no. Han forteller at samarbeidspartnere er interne leverandører som Interpost.

Posten Fjernhandel ble opprettet 1. januar 1998 som et nytt forretningsområde hvor man kombinerer Posten SDS' Interpost-system og Postens bank- og transportløsninger.

Til toppen