Tandberg Data ber om ro

Tandberg Data leverte et driftsresultat for andre kvartal som varslet og ventet. Selskapet sliter med å øke omsetningen, ser fallende marginer og ber om ro.

Tandberg Data omsatte i andre kvartal for 212,5 millioner kroner mot 207 millioner i andre kvartal 1997 og 235,9 millioner i første kvartal. Driftsunderskuddet ble på 18,5 millioner kroner mot et overskudd på 18,4 millioner i samme periode i fjor og et overskudd på 15,2 millioner kroner i første kvartal.

Konstituert administrerende direktør Erik Normann mener at fraværet av vekst skyldes et generelt svakt marked, noe Normann mener bekreftes av meldinger fra selskapets konkurrenter.

Terminering av valutaposisjoner har gitt et finansielt tap på 14,4 millioner kroner i andre kvartal. Så sent som ved resultatfremleggelsen etter første kvartal, opplyste finansdirektør Erik Normann at det ikke var aktuelt å endre finansstrategi. Det tapet man nå har tatt på finansielle poster er et resultat nettopp av endret strategi.

Erik Normann sier i dag at selskapet mener at man finner naturlig valutasikring i selskapets kontantstrømmer fra driften.

Marginpress gir endring

Under presentasjonen av resultatet fortalte Normann at selskapet mener nye produkter blir akseptert bedre og bedre i markedet. Samtidig merker selskapet et høyere marginpress.

For å bøte på marginpresset jobber selskapet med å redusere produksjonskostnadene. Dette gjøres primært ved å gå over fra komponentbasert produksjon til modulbasert produksjon. Antallet leverandører skal reduseres og selskapet vil knytte seg tettere opp til leverandørene.

Samtidig pågår endringer i distribusjonssystemet til Tandberg Data. Disse endringene mener Normann først og fremst er en konsekvens av at selskapet hadde forventet betydelig høyere omsetning enn det som er realisert. Distribusjonssystemet må derfor legges om til å fungere effektiv på lavere volumer.

Normann venter ikke nevneverdige resultater av disse omstillingene før første kvartal 1999.

Pull, ikke push!

En del av årsaken til det dårlige driftsresultatet i andre kvartal er økt innsats på markedsføring. Erik Normann forteller at disse kostnaden fortsatt vil øke utover året.

Tandberg Data fokuserer nå sin markedsføringsinnsats på OEM-partnerene.

- En av de store feilene vi har gjort har vært at vi regnet med at våre partnere ville pushe de ulike produktene i markedet. Det vi ser er i stedet at de store partnerne i stadig større grad overlater til markedet å bestemme hvilke produkter de vil ha levert sammen med serverne, forklarte teknologidirektør Erik Solhjell etter dagens resultatpresentasjon.

Selskapet satser nå på markedsføringssamarbeid sammen med sine OEM-partnere for å øke salget av sine produkter.

Erik Normann fortalte etter presentasjonen at han var fornøyd med salget av båndstasjonen SLR-4, men også at han ser gradvis lavere etterspørsel etter selskapets eldre SLR-produkter.

Økt varebeholdning...

Varebeholdningen til Tandberg Data er fortsatt økende. Ved utgangen av 1997 var beholdningen på 172 millioner kroner, etter første kvartal hadde varebeholdningen økt til 193,6 millioner kroner. Tre måneder etter er beholdningen økt til 206,2 millioner kroner.

- Varebeholdningen er kurant, men helt klart høyere enn vi liker, vedgår Erik Normann overfor digi.no. Normann forteller at den økte varebeholdningen er en konsekvens av at produksjonen var giret for en betydelig økt omsetning. Selskapet jobber nå aktivt for å redusere beholdningen.

...og økte kundefordringer

Også kundefordringene øker i Tandberg Data. Til en viss grad kan dette forklares av økt omsetning, men det er verdt å merke seg at kundefordringene nå er på størrelse med 72 dagers omsetning, opp fra 67 dager ved slutten av 1997.

Ber om ro

Både Normann og selskapets styreformann Einar Greve ber nå om ro rundt selskapet. Greve sier at Tandberg Data nå vil fokusere på "å levere", og ikke på å snakke om forventninger til fremtiden.

- Selskapet trenger arbeidsro. Dette [endringene, red.anm.] skal vi få til, men vi ber om tid og ro til å få fokus på å rette opp feil, sa Erik Normann.

- Vi forventer ikke tillit, men vi må få mulighet til å vise at vi klarer dette, sa styreformann Einar Greve.

Greve brukte mye tid på å snakke om den negative presseomtalen selskapet har blitt tildelt og gav uttrykk for at han mente mye av oppslagene ikke hadde rot i virkeligheten slik selskapet opplever den.

På leting etter styreformann

Under et møte i bedriftsforsamlingen 12. august ble fungerende styreformann Einar Greve valgt til ny styreformann i selskapet.

Greve opplyste at enkelte større aksjonærer i Tandberg Data leter etter en ny styreformann, men han mente selskapet hadde et erfarent og velfungerende styre slik det er sammensatt i dag.

TABELL: Resultat Tandberg Data andre kvartal 1998. Tall i millioner kroner.

Q2 1998 Q2 1997
Omsetning 212,5 207
Driftsresultat -18,5 18,4
Resultat før skatt -32,9 17,1
Til toppen