Tandberg Data med tett Overland-samarbeid

Tandberg Data har inngått en meget tett samarbeidsavtale med Overland Data. Avtalen omfatter både VR2, lisensiering av SLR og MLR samt utvikling av biblioteksystemer.

Tandberg Data har inngått en meget tett samarbeidsavtale med Overland Data. Avtalen omfatter både VR2, lisensiering av SLR og MLR samt utvikling av biblioteksystemer.

For å holde road-mapen for SLR og MLR er Tandberg Data avhengige av en implementering av PRML-teknologien (se relatert sak fra forrige uke). VR2 gir Tandberg Data det som er nødvendig for å følge road-mapen godt inn i 2000-2001.

- Som jeg sa til dere sist uke vil VR2 anvendt på MLR gi en kapasitetsøkning på 50 prosent, sier Erik Solhjell i Tandberg Data til digi.no.

- Vil dere benytte dere av teknologien når dere utvikler MLR 5 som skal lanserer i første halvår 1999?

- Det vil vi gjøre. SLR 6 går som planlagt, men når det kommer til MLR 5 vil vi benytte oss av VR2.

- MLR 5 er tiltenkt en lagringskapasitet på 40 gigabyte. Kunne dere oppnådd dette uten å øke bredden på tapen eller endre koursiviteten, dersom dere ikke hadde fått hånd om VR2?

- Vi hadde regnet det som sannsynlig at vi måtte økt tapebredden til 8 millimeter og endret tapetypen til en type som hadde høyere koursivitet (høyere evne i de magnetiske partiklene til å pakkes tett uten at de magnetiske polene i de enkelte partiklene forstyrrer hverandre. red. anm.). Det blir ikke nødvendig når vi bruker VR2.

- Og dermed unngår dere risikomomentene med å bytte tape og lesehode?

- Ja, og det gjør utviklingsprosessen en del enklere, selv om det vi nå skal gjøre sammen med Overland er et stort utviklingsarbeid, så er VR2 jo utviklet nettopp for lineære tapeteknologier som SLR og MLR.

- Dere må nå endre ASIC-en som ligger i de enkelte skrive-kanalene. Betyr det at det nye produktet blir vesentlig dyrere å produsere enn tape-produkter som ikke anvender PRML-teknologi?

- Vi øker forsåvidt elektronikk-kostnadene, men produktet vil fremdeles være konkurransedyktig på pris i sitt segment.

- Er avtalen med Overland Data eksklusiv eller vil vi nå se at selskap som Techmar, Seagate og Aiwa kan inngå den samme avtalen for Travan NS?

- La meg si det slik; det er visse begrensninger innenfor visse tidsrom på visse teknologier. Eller for å si det på en annen måte - den jobben vi nå skal gjøre sammen med Overland vil binde opp betydelige ressurser hos dem over et lengre tidsrom.

- Dere lisensierer også MLR og SLR til Overland. Det er første gang dere tillater andre å produsere produkter basert på Tandberg Datas teknologi.

- Ja, men som dere har skrevet tidligere så er dette noe vi har sett på en tid. Det bør vel ikke komme som noen overraskelse akkurat.

- Hvor lenge har dere jobbet med denne avtalen?

- Første gang jeg var i kontakt med Overland Data var for to år siden. Denne avtalen har vi nok jobbet med i noen måneder.

- Det har vært kjent at dere har hatt et utviklingssamarbeid på anvendelsen av PRML med et annet selskap. Var dette Overland Data?

- Nei.

- Vi spurte deg i forrige uke om dere ville bli hindret i utviklingen av en egen implementering av PRML fordi Overland satt på patenter på en slik implementering. Var dere avhengig av en avtale med Overland?

- Det er vel riktig å si at denne delen av avtalen først og fremst sparer oss for en del tid og kostnader i egenutvikling.

I tillegg til at Tandberg Data og Overland skal samarbeide om å bruke VR2 på MLR, og Overland skal selge og produsere SLR og MLR-driver har avtalen ett tredje element. Overland og Tandberg Data skal samarbeide om utviklingen av biblioteksystemer. Dette er et område hvor Tandberg Data har vært fraværende, noe markedet også har påpekt. Overland derimot utvikler allerede slike systemer for DLT.

I en pressemelding i forbindelse med avtalen opplyser Tandberg Data at MLR 5 vil komme i første kvartal 1999 og at det vil komme et nytt SLR-produkt med VR2 (altså i tillegg til SLR 6 som skal ha en kapasitet på 10 Gb uten VR2) allerede i andre kvartal 1999.

I forbindelse med inngåelsen hentet de to selskapene inn en uttalelse fra Dataquest:

By adding VR2 technology to the SLR and MLR drives, Tandberg Data will be effectively repositioning its product line. If Tandberg can deliver on the promises of VR2 technology, it will allow the company to move its future tape drives further upscale, creating a new competitive picture for the company.The SLR and MLR products will move up in performance and capacity to compete in the low-to midrange server marketplace.

Uttalelsen kommer fra Fara Yale som har ansvaret for analysene på tape-drive markedet i Dataquest. Yale er den samme analytikeren som helt opp til i fjor høst var negativ til Tandberg Data, men som brått snudde og gav meget rosende omtale av selskapet og produktene (se relatert sak).

Alan Skidmore i Compaq, en av Tandberg Datas OEM-partnere, er også villig til å skryte av avtalen:

- We're very pleased with the Overland-Tandberg Data cross licensing agreement. Employing VR2 technology in the MLR/SLR roadmap strengthens our low- to mid-range tape offerings which meet the price-performance needs of a growing set of customers. The agreement for Overland to be a second source manufacturer for this platform assures us that we will have the production capacity and competitiveness to meet customers requirements. It's a real win-win for all of the participants.

Til toppen