Tandberg faller i flokk

Stor usikkerhet preger markedet, som fortsetter å opptre med tilnærmet flokkmentalitet i forhold til de ulike Tandberg-aksjene. Mandag falt nok en gang samtlige Tandberg-selskaper på Oslo Børs, til tross for enkelte positive meldinger.

I takt med resten av markedet ble det ny nedgang i IT-indeksen mandag. IT-indeksen falt med 1,3 prosent mot totalindeksen som var ned 1,4 prosent etter meldinger om fortsatt svak utvikling i yen-kursen.

Lenge så det ut som om Nera skulle bli en av mandagens vinnere etter mye snakk om en ventet massiv satsing på ny og utvidet teleinfrastruktur i Brasil. Nera er representert i regionen, men caset om den store oppsiden i dette markedet holdt bare til utpå ettermiddagen da aksjen igjen begynte å falle. Nera-aksjen ble sist handlet til 17,60 kroner - uendret i forhold til sluttkursen fredag.

Aftenposten meldte mandag at Tandberg Data var i ferd med å signere en avtale på MLR3 med Sun, en avtale som senere ble bekreftet gjennom en børsmelding. For et børsnotert selskap er dette en noe underlig rekkefølge å meddele markedet denne type informasjon, men så gjorde da nyheten heller ikke særlig inntrykk på markedet som sendte kursen ned med 1,9 prosent til 26,50 kroner. Årsaken til dette er trolig at Tandberg fra før har svært nære relasjoner til Sun, og at avtalen må sees på som en ventet og naturlig forlengelse av disse.

Også Ask kom med en underlig børsmelding mandag. Selskapet meldte om en utvidet distribusjonsavtale i Norge med Visit - en avtale digi.no omtalte i en artikkel så tidlig som 2. april i år (se peker til relatert artikkel i margen til høyre). Senere viste det seg (ifølge DN ajour) at meldingen var oversendt børsen fra Visit, og at børsen godtroende hadde sendt den ut som en melding fra Ask.

Meldingen skulle i utgangspunktet ikke gi noe utslag i kursen, men Ask falt likevel med 3,3 prosent til 44 kroner, som er ny bunnotering for året. Selv uten reell effekt kan det tenkes at meldingen er en påminnelse om hva som er i ferd med å skje i dette markedet. At dataforhandlerne tar stadig større deler av prosjektørsalget betyr tøffere konkurranse og større marginpress. I USA er denne utviklingen allerede kommet langt, og når tendensen smitter over kan det bety farvel til Asks romslige marginer Europa.

Når Ask og Tandberg Data beveger på seg, følger - egentlig uten noen rasjonell forklaring - ofte de to andre Tandberg-selskapene etter. Med fall i Tandberg Television på 1,6 prosent til 63 kroner og Tandberg ASA med 4,2 prosent til 81,50 kroner, gjentok historien seg også mandag.

Siste del av fellesferien ble avsluttet fredag, men det så ut som mange investorer tok det svært rolig første dag på jobb. Omsetningen av aksjer og grunnfondsbevis stoppet på knappe 700 millioner kroner.

Til toppen