Tandberg Television på ny partnerjakt

Tandberg Television sier i årsrapporten for 1997 at konvergensen mellom kringkasting/telekommunikasjon og ny teknologi som for eksempel Internett, åpner for nye samarbeidskonstellasjoner.

"Skillelinjene mellom kringkasting/telekommunikasjon og andre markeder, som internett og bedriftssystemer/kommunikasjoner blir mindre tydelige på sikt. Tandberg Television tror ikke dette er noen trussel for selskapets nåværende aktiviteter, men heller medfører flere muligheter for fremtiden. Strategisk samarbeid med aktører som har distribusjonskapasitet i andre markeder er en mulig måte å utnytte denne utviklingen." (Vår oversettelse, red.anm.)

I årsrapporten trekker selskapet frem det strategiske samarbeidet med DiviCom som et virkemiddel for å gi nåværende kunder et komplett produktspekter.

"Selskapene har komplementære produktporteføljer og hver for seg tette forbindelser med et sentralt marked, respektive Europa og USA," skriver Tandberg Television i årsrapporten.

Den finansielle styrken kommenteres eksplisitt og begrunnes med den store veksten i markedet for digital-tv. Selskapet sier at man trenger den finansielle styrken for å dra nytte av de mulighetene som måtte oppstå underveis. Samtidig sies det at dette er viktig for samarbeidet med selskapets strategiske partnere.

Til toppen