Tap for ComputerLand i tredje kvartal

Regnskapet for de ni første månedene viser framgang i forhold til i fjor. Men for tredje kvartal isolert viser driftsresultatet enda større tap.

Regnskapet for de ni første månedene viser framgang i forhold til i fjor. Men for tredje kvartal isolert viser driftsresultatet enda større tap.

Inntektene økte fra 35,5 millioner kroner i tredje kvartal i fjor, til 54,7 millioner kroner i tredje kvartal i år. Samtidig vokste driftsunderskuddet fra 1,9 millioner kroner til 2,1 millioner kroner. Bedre pengehåndteringen sikret at resultatet før skatt endret seg lite, fra -2,4 millioner kroner til -2,3 millioner kroner.

Forståelig nok foretrekker ComputerLand i sin pressemelding å presentere årets ni måneder under ett. Her er også driftsinntektene delt på utstyrssalg og tjenester, noe som ikke var tilfellet for pressemeldingen i august om halvårsregnskapet.

Fordelingen er interessant, fordi den viser at salget av tjenester vokser langt raskere enn salget av utstyr. Sammenlikningen med fjorårets ni første måneder viser at utstyr økte med 21 prosent til 144,5 millioner kroner, tjenester med 68 prosent til 28,5 millioner kroner. Fra å være 12,5 prosent av omsetningen, står tjenester nå for 16,5 prosent.

De andre nøkkeltallene er som følger:
Driftsinntekter: 173 millioner kroner (fram 27 prosent fra 136 millioner)
Variable kostnader: 124,8 millioner kroner (fram 24 prosent fra 101 millioner)
Driftskostnader: 47,1 millioner kroner (fram 35 prosent fra 34,8 millioner)
Driftsresultat: 1,1 millioner kroner (pressemeldingen faller for den infantile fristelsen å poengtere at dette er 454 prosent fram fra 0,2 millioner)
Resultat før skatt: 0,5 millioner kroner mot et underskudd på 0,6 millioner i de første ni månedene i fjor.

ComputerLand peker på at marginene øker og at man kan regne med større gevinst av stordriftsfordeler i tiden framover.

Det bør også understrekes at tredje kvartal tradisjonelt er svært vanskelig for denne typen bedrifter.

Til slutt bør det nevnes at ComputerLand tar sikte på å bli landsdekkende, og at det nylig er etablert en avdeling i Trondheim, etter overtakelsen av IT Integrator AS i august.

Til toppen