Tastaturer er farlig smittekilde

Helsesektoren skal over på IT-systemer, men nå viser det seg at tastaturet er en smittekilde for ekte virus.

Helsesektoren skal over på IT-systemer, men nå viser det seg at tastaturet er en smittekilde for ekte virus.

En stikkprøve på Rikshospitalet i København avslører at tastaturet på PCer som brukes av flere personer, blant annet på sykehus, skaper en stor smittefare.

Sykehuset testet et tastatur som ble brukt av både leger og sykepleiere. Testen viste tastaturet hadde flere colibakterier enn et toalett-sete man også testet. Bakteriene overføres mellom pasienter når leger og sykepleiere som har undersøkt og pleiet pasienter bruker PCen til å skrive i journalen.

Dette er et alvorlig problem, for helsesektorene i Norge og resten av Vest-Europa er i ferd med å kaste ut sine gamle papirsystemer. Bruken av IT øker derfor kraftig når helsepersonell skal slå opp og legge inn data for hver pasient.

Det danske Rikshospitalet innfører nå nye rutiner for å begrense smitten. Blant annet skal sykehuset ta i bruk vaskbare plasttrekk til tastaturene.

Til toppen