Tazett går til svenskene

TietoEnator-datteren Entra overtar norske Tazett. Målsettingen er å få forvalter-programvaren opp og ut i et internasjonalt marked.

Svenske Entra, som er eiet av TietoEnator, kjøper nå det norske IT-selskapet Tazett.

Tazett utvikler systemer for kapitalforvaltning. Selskapet skal etter planen inngå i Entras virksomhetsområde for Investment and Banking.

Det norske selskapet sysselsetter ti personer og omsatte for ca NOK 4,5 mill i første halvår 2000. Dette tilsvarer omlag hele omsetningen for i fjor. Tazett har nesten 80 prosent av det norske markedet for kapital- og fondsforvaltning med 130 installasjoner. Kundene er i første rekke forsikringsselskaper, banker, forvaltere og større bedrifter.

Målsettingen er at Tazett gjennom Entra skal kunne markedsføre produktene i det internasjonale markedet.

Selskapene har ikke offentliggjort noen pris i forbindelse med overtagelsen.

Til toppen