TCI balanserer mellom Sun og Microsoft

Tele-Communications Inc., USAs største kabel-tv-operatør, har inngått atskilte avtaler med Microsoft og Sun for henholdsvis Windows CE og Java til nye Internett-tv-bokser.

TCI har over seks millioner kabel-tv-kunder, vesentlig i store byer som Chicago, Dallas, Denver, Los Angeles, Miami og New York. Selskapet har store ambisjoner, og planlegger en serie nye bokser som skal gi kundene tilgang til hundrevis av nye tv-kanaler, og nye tjenester som høyhastighets Internett-tilgang, web-baserte tillegg til vanlig tv, interaktiv annonsering med mer. De første av disse boksene skal etter planen være klare ved årsskiftet eller tidlig i 1999.

Microsoft og Sun har lenge tevlet om å få levere systemprogramvare til TCIs nye bokser. Ved å inngå avtaler med begge, ordner TCI seg slik at tevlingen går videre om hvem som best kan mobilisere alliansepartnere til å levere populære og innbringende tjenester.

Avtalen med Microsoft åpner for at minst fem millioner av TCIs bokser vil drives av operativsystemet Windows CE. Avtalen med Sun åpner for at utviklere får et alternativ i Java, dersom de ikke ønsker å forholde seg til Windows CE. Begge avtaler ble kunngjort på messen Consumer Electronics Show i Las Vegas i helgen. TCIs bokser skal altså drives av Windows CE, men ha innebygget standard Java fra Sun.

Ifølge Wall Street Journal oppfattes avtalene som symptomatiske for den rollen TCI antas å kunne spille i å avgjøre standarder for Internett-tv-bokser. Selskapet og dets samarbeidspartnere i bransjen har gått med på å kjøpe minst 15 millioner bokser, et tall som etter sigende vil kunne vokse til over 25 millioner.

TCIs leder John Malone har flere ganger understreket hvor viktig det er at Microsoft ikke får tilsvarende hegemoni i nye arenaer som i PC-markedet. Ved at de nye boksene skal bygge på Windows CE, gir avtalen gir likevel Microsoft en strategisk anledning til å satse store ressurser på et nytt og sentralt marked. I sin tale til forbrukermessen i Las Vegas, understreket Bill Gates at Microsoft vil trappe opp investeringene i Windows CE "svært dramatisk".

Avtalen mellom TCI og Microsoft går noe utover ren teknologilisensiering. Microsoft har gått med på å hjelpe TCI til å finansiere kjøpet av de nye boksene, øyensynlig etter å ha fått avslag på et tilbud om direkte investering. Wall Street Journal skriver at Microsoft skal bidra med et visst beløp per boks, og at dette beløpet skal være større enn lisensavgiften som TCI skal betale til Microsoft.

Avisa har ikke fått partene til å kommentere dette forholdet. Men Malone sa at TCI diskuterer et opplegg der ulike parter kan bidra med finansieringen som trengs for å få boksene ut til brukerne. Han nevnte et beløp på tre milliarder dollar eller mer.

Avtalen mellom TCI og Microsoft åpner for at TCI kan tilby bokser uten Windows CE, noe Malone sier foreløpig ikke er aktuelt. De to går nå inn i en 60 dagers periode der de skal gjennom en del tekniske problemer, blant annet nærmere spesifikasjoner for boksene.

Utfordringen til Sun er derfor å komme fram med Java-baserte tjenester og løsninger som kan konkurrere med de Microsoft satser på. Avtalen mellom TCI og Sun åpner for at opptil 12 millioner bokser skal utstyres med PersonalJava. Antallet vil være avhengig av applikasjonene som skal utvikles og av prisen på brikkene som kreves for å kjøre både Windows CE og PersonalJava. En avgjørelse om dette kan ta tre til fire måneder. Malone sier til avisa at han forventer at de fleste av TCIs bokser vil kunne kjøre Java.

Avisa skriver at Sun ble presset til å tilby seg å være med på å dekke noe av det det vil koste å gjøre TCI-boksene Java-kompatible. Beløpet kan være opptil 10 dollar per boks, mens lisensen gir Sun en inntekt på rundt én dollar per boks. Sun avviser dette, og maler ut om hvor storstilt de vil satse på å mobilisere samarbeidspartnerne til å lage gode tjenester til det nye mediet.

De allerede flere måneder lange forhandlinger mellom henholdsvis TCI og Microsoft, og TCI og Sun, vil altså fortsette. TCI gjør sitt for at Microsoft og Sun vil fortsette en hard konkurranse, og har øyensynlig greid å få begge til å bidra til å finansiere de nye boksene, uten å gå med på noen direkte investering.

Til toppen