Teknobedriftene regner med å leve godt på nedgangstidene i næringslivet

– Men de trenger hjelp av staten.

Teknobedriftene regner med å leve godt på nedgangstidene i næringslivet
Abelia ivrer for at staten og spesielt helsesektoren bidrar til omstilling i form av utvikling i samarbeid med teknologibedriftene for å lage eksportartikler. Bilde: Pressebilde

Det siste økonomibarometeret for norsk næringsliv fra NHO tegner et dystert bilde av fremtiden.

Bedrifter flest er pessimistiske om den økonomiske utviklingen de neste par årene.

Unntaket er teknologi- og kunnskapsbedriftene.

– Denne gruppen ser ikke så mørkt på fremtiden. Næringslivet er i gang med nødvendig omstilling, og da satser spesielt IT-bedriftene på å kunne levere nødvendig ny teknologi, sier Håkon Haugli, direktør for NHO-foreningen Abelia.

Les også: Han får stadig flere på laget

Lavere enn noen gang

Siste utgave av Næringslivets økonomibarometer viser at bedriftene tror på svekkede konjunkturer i norsk økonomi i år og neste år.

– Forventingene til fremtidig salg og inntjening har ikke vært så lav i NHO-bedriftene siden like etter finanskrisen i 2008-2009. Makrobildet er preget av nedskjæringene i oljesektoren og svak utvikling i næringslivets investeringer i fastlandsøkonomien, heter det i rapporten.

Men situasjonen er noe annerledes for deler av kunnskapsnæringen, sammen med reiseliv og innenfor sjømat.

Les også: Norsk teknologi snur markedet på hodet - nå skal de bygge gigantfabrikk

Oljeknekken

Mens Norge har klart seg forholdsvis bra i en verden preget av økonomisk nedtur over flere år, er også vi i ferd med å havne i samme bakke.

En sterk årsak er fallet i oljeprisen, som fører til store kutt for relaterte virksomheter. Og såpass mange bedrifter er direkte eller indirekte avhengig av en oppegående petroleumsnæring at det smitter over til resten av økonomien.

– Nå ser vi for alvor at næringslivet er i ferd med å omstille seg. En slik omstilling betyr å jobbe på nye og mer effektive måter for å kutte kostnader og finne nye inntekter. Begge forhold krever ny teknologi, slik at teknologibedriftene ser en mulighet, sier Abelia-sjef Haugli.

Les: – Ved 30 dollar fatet stopper prosjekter og det blir en krasj

Trenger staten

Ikke alle medlemsbedriftene hos Abelia ser lyst på fremtiden.

I hovedsak er det de som leverer spisskompetanse og tjenester på områder som ikke kan skaffes for en billigere penge andre steder i verden.

I tillegg til hjemmemarkedet har de eksportmuligheter som kan hente friske penger til landet.

– Og det er her vi må satse, i et tett samarbeid med offentlig sektor, mener Haugli.

– Ved å drive såkalt motkonjunkturpolitikk der staten signerer store kontrakter for at IT-leverandørene skal ha noe å leve av?

– Nei, ved å jobbe tett med teknologibransjen og forskningsmiljøene for å utvikle nye teknologier som gir en mer veldreven og kostnadseffektiv offentlig sektor. Og dette er løsninger som kan bli eksportartikler til resten av verden, svarer Abelia-sjefen.

Les gjerne: – Flytt oppgaver fra Difi til Altinn

Exit oljeeventyret

Poenget hans er at omstillingene som skjer nå fører til at norsk næringsliv blir mindre avhengig av oljen.

 – Men hvis oljeprisen uventet skulle stige, kan mye gå tilbake til normalen.

– Ikke for alltid. Det norske oljeeventyret kan ta en endelig slutt, enten det skjer om 10 eller 50 år. Så uansett vil en omstilling der vi blir mindre uavhengig av inntektene fra den sektoren styrke oss, mener Håkon Haugli.

Så du denne? – EU kan stanse datautveksling med USA