Teknologiaksjer truffet av Gateway etter stengetid

Da alle trodde det verste var over traff PC produsenten Gateway der det gjør mest vondt. Selskapet trakk markedet kraftig ned i handel etter stengetid.

PC-produsenten Gateway Inc kan ha gitt dødsstøtet til en gryende oppgang for teknologiaksjer etter børs i går kveld.

Etter at markedet tok seg en del inn igjen etter å vært lavt i løpet av dagen, regnet markedsaktører med at bunnen nå var nådd for Nasdaq-indeksen. Indeksen sluttet ned noe over 1 prosent i forhold til dagen før.

Da kom imidlertid Gateway ut med en melding som sendte teknologiaksjer i svalestup i handelen etter børs.

Selskapet, som er USAs fjerde største produsent av PC-er, informerte markedet om at de forventer et dramatisk dårligere resultat i fjerde kvartal.

Analytikere hadde på forhånd regnet med at selskapet ville tjene 62 cent per aksje. Salget så langt i fjerde kvartal har vært mye svakere enn forventet og selskapet regner nå ikke med å tjene mer enn 37 cent per aksje på den operative driften.

Omsetningen er beregnet til å bli 2,55 milliarder dollar i løpet av kvartalet mot tidligere forventet 3,05 milliarder dollar.

I tillegg annonserte selskapet at de vil skrive ned verdien på beholdningen av teknologiaksjer de eier med et engangsbeløp på rundt 200 millioner dollar. Dette tilsvarer 39 cent per aksje.

Totalt innebærer dette at selskapet går mot et underskudd på 2 cent per aksje mot et forventet overskudd på 62 cent per aksje i fjerde kvartal.

Selskapet nedjusterte forventningene også for 2001. De regner nå med å sitte igjen med 1,89 dollar per aksje mot tidligere forventet 2,28 dollar per aksje.

Etter at meldingen fra Gateway kom falt også kursene til konkurrenter og leverandører, til dels kraftig, i handelen etter børs.

Til toppen