Tele2 ber om megling

Tele2 ber Post- og teletilsynet om hjelp til å fastsette lavere priser på samtrafikk. De prisene Telenor Nett AS tar fra konkurrentene for bruken av telenettet er urimelige, mener Tele2.

I et brev til Post- og teletilsynet slår Tele2 fast at selskapet ikke klarer å komme til enighet med Telenor Nett AS om samtrafikkprisene. Tele2 ber derfor om at tilsynet snarest innkaller til meglingsmøte, og uttrykker samtidig at man "forventer at post- og teletilsynet vedtar nye priser, hvis Telenor ikke selv er i stand til å presentere akseptable priser"

Etter Tele2s oppfatning er dagens priser på samtrafikk i strid med Telelovens bestemmelser om at dominerende teletilbydere (i dette tilfellet Telenor) skal levere samtrafikkprodukter til sine konkurrenter (f.eks. Tele2) på like vilkår som til sine egne markedsavdelinger. Etter Telenors prisutspill tidligere denne uka, som innebærer at selskapet innfører lokaltakst over hele landet, den såkalte Norgestaksten (se peker til tidligere artikler nedenfor eller i margen til høyre), konkluderer Tele2 med at markedsavdelingene i Telenor "må ha tilgang til nettet hos Telenor Nett til mye lavere priser enn det Tele2 får".

I en pressemelding uttaler seniorrådgiver Morten Neeb i Tele2 at de siste prisreduksjonene fra Telenor må få konsekvenser for samtrafikkprisene i en helt annen størrelsesorden enn det Telenor hittil har antydet.

- Samtrafikkprisene er basert på de samme produksjonsmidler som Telenors kunder bruker. Det er derfor klart at den sterke trafikkvekst og kostnadsreduksjon som telenettet har, må resultere i lavere samtrafikkpriser. Hvis ikke Telenor er med på dette må vi tolke det som en strategi fra Telenors side for å forsøke å presse konkurrentene ut av markedet med helt uakseptable midler, sier Neeb, og fortsetter:

- Telenor kan opptre på denne måten bare fordi de har et de facto monopol på nettverket. Strategien er fullstendig i strid med intensjonene bak liberaliseringen av telemarkedet.

Med innføringen av lokaltakst i hele Norge, samtidig som Telenor holder fast på - etter Tele2s syn - urimelig høye samtrafikkpriser, er det i realiteten bare Telenor selv som kan tjene penger på fasttelefoni i Norge, konkluderer Neeb.

Til toppen