Tele2 vender nedover

Det svenske telekonsernet Tele2 tapte 867 millioner svenske kroner i årets første kvartal. Oppkjøpet av Société Européenne de Communication (SEC) i fjor ble en dyr affære for selskapet.

Tapene er også i overkant av hva SME sine gjennomsnittstall hadde antydet. Driftsresultatet endte på negative 707 millioner svenske kroner, ned fra 374 millioner i fjor, mens selskapet før avskrivninger sitter tilbake med skarve to millioner, mot 246 millioner i fjor.

Omsetningen økte pro forma fra 3531 millioner svenske kroner første kvartal i fjor til 5619 i år.

Konsernsjef Lars-Johan Jarnheimer sier at selskapet er det største pan-europeiske varemerket med virksomhet i 21 land og 12,4 millioner kunder. Han sier at selskapet fremover skal fortsette å fokusere på kundeinngang og churn- og kostnadskontroll, og skriver i rapporten at marginene skal bli bedre gjennom året.

Selskapet oppgir ikke lenger spesifiserte resultat for Norge, men skriver at nettoomsetningen i Norden endte på 2,9 milliarder etter en vekst på 18 prosent, hvorav Sverige stod for 2,1 milliarder. Resultat før avskrivninger endte på 784 millioner kroner, svakt opp fra 758 millioner samme kvartal i fjor. Den nordiske kundebasen består av 5,7 millioner, i hovedsak i Sverige, fordelt på fasttelefoni, mobil og Internett.

Selskapet sitter med UMTS-konsesjoner i alle de nordiske landene unntatt Island, og vil på et styremøte i begynnelsen av mai avgjøre hvilken leverandør selskapet ender med. Nettutbyggingen ventes å starte ved årsskiftet i Sverige, men må starte betydelig før i Norge om selskapet skal klare å innfri selskapets konsesjonskrav.

Til toppen