Telenettet skal sikres bedre

Post og teletilsynet får ansvaret for sikkerheten i det norske telenettet. Både Telenor og andre teleoperatører kan vente seg å bli pålagt spesielle forpliktelser.

Ifølge samferdselsminister Terje Moe Gustavsen, blir en endring at telenettene skal få flere reserveløsninger, slik at trafikk kan sendes andre veier om det skulle oppstå brudd.

Han sier at en dessuten skal gjøre det lettere å definere og prioritere viktige telefonnummer.

I Stortingsmeldingen om "Telesikkerhet og -beredskap i et telemarked med fri konkurranse", heter det også at alle teleaktører må regne med å bli pålagt spesielle beredskapsforpliktelser. Meldingen slår fast at telekommunikasjoner blir stadig viktigere for samfunnet, med store konsekvenser ved svikt.

Post- og teletilsynet får derfor sikkerhets- og beredskapsarbeidet som en del av tilsynets forvaltningsområde. Det skal også etableres en egen gruppe med 4-7 personer.


Blant det tilsynet skal se nærmere på er behovet for særskilte sikringstiltak for Internett, samt sikring og samlokalisering av viktige teleinstallasjoner og utstyr.

Til toppen