Telenor åpner nytt mobilnett om elleve måneder

- 170.000 nordmenn vil ha tilgang til neste generasjons mobilnett når Telenor åpner første del av nettet i november neste år, sier administrerende direktør i Telenor Mobil, Ingvild Myhre. Da skal også de første mobiltelefonene for det nye nettet finnes på markedet.

Telenor har valgt Ericsson som totalleverandør til den første delen av mobilnettet som skal stå ferdig til en avtalt frist neste høst, slik at kommersiell oppstart kan skje i november. Etter det vil Ericsson få konkurranse fra andre nettleverandører.

- Valget av hovedleverandør nå setter Telenor Mobil i stand til å være tidlig ute med introduksjon av tjenester i markedet. Dette er viktig når vi skal gjøre Norge til et utstillingsvindu mot verden for Telenor på dette området, sier administrerende direktør i Telenor Mobil, Ingvild Myhre.

Telenor planlegger å investere mellom to og fire milliarder kroner i sitt UMTS-mobilnett. Myhre sier Telenor har fått flere tilbud fra nettleverandører og valgte på grunnlag av kriterier som pris, teknologi og leveringsdyktighet, men det skal heller ikke ha vært negativt for Ericsson at selskapet har over 1.000 ansatte i Norge, mange som utvikler mobile tjenester og applikasjoner.

Sjef for Ericsson i Norge, Tor Ø. Frydenberg, sier avtalen med Telenor er det viktigste kontrakten selskapet har inngått på ti år.

For Telenor var det svært viktig å komme raskt i gang, og det var krav Ericsson kunne og ville oppfylle. Dermed sikrer selskapet seg en god monopolrolle overfor Telenor fram til november neste år. Først fra da blir det full konkurranse mellom nettleverandørene i markedet om å få selge ytterligere mobilnett til Telenor. Akkurat nå sitter 25 mennesker i Telenor for å planlegge det nye mobilnettet.

- På applikasjons- og tjenestesiden vil Telenor samarbeide med Ericsson og andre selskap, sier Myhre.

Avtalen med Ericsson inkluderer også leveranser av mobiltelefoner for det nye mobilnettet, men de første telefonene fungerer ikke i andre mobilnett som GSM.

- De første brukerne blir nok de spesielt interesserte i og med at samtalene må få innenfor det samme nettet. Flernettstelefonene kommer ikke før første halvår 2002, og det er først da prosjektdirektør for UMTS i Telenor, Knut Erik Walter tror UMTS vil ta av.

Walter lover likevel en fullgod tjeneste fra starten av. Hva den vil koste er imidlertid et helt annet spørsmål. I Telenor Mobil har en tenkt på hva en bør ta for tjenester i det nye mobilnettet, men holder kortene tett ved brystet. Det er heller ikke bestemt om Telenor skal sett i verk egne markedstiltak for å få folk raskere over på det nye mobilnettet.

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)
  • En av flere tekniske løsninger innenfor ITU-standarden IMT-2000, som er den nye standarden for mobiltelefoni.
  • Etterfølger første generasjons system NMT (G1) og dagens GSM (G2), og kalles derfor også for tredje generasjons mobiltelefoni (3G).
  • Skal gjøre det mulig å overføre større datamengder over mobilnettet, opptil 384 kbps utendørs.
Til toppen