Telenor Bedrift: Deles i to, reduserer med 300

Telenor Bedrift deles i to virksomhetsområder, samtidig som selskapet forsérer nedbemanningsplanene. Administrerende direktør i Telenor Bedrift Jan Fredrik Baksas, erkjenner i dag at mye kunne vært gjort tidligere for å holde kostnadsnivået på et lavere nivå slik at det enorme fjorårstapet kunne vært unngått.

Mellom 1993 og 1996 opplevde Telenor Bedrift en voldsom vekst. Men veksten i kostnader tok i fjor igjen veksten i inntekter og selskapet endte med et tap på nesten 200 millioner kroner, 100 millioner dårligere enn planlagt.

Da Telenor la fram sitt 97-resultat for få uker siden sa Telenorsjef Tormod Hermansen at 1997 var det siste året Telenor Bedrift skulle ha røde tall.

Nå setter Telenor i verk de første tiltakene for å snu trenden. Telenor Bedrift deles i to deler, der programvaredelen skilles ut som et eget forretningsområde under navnet Telenor Programvare AS. Dette selskapet ligger på toppnivå i organisasjonen og rapporterer direkte til konsernledelsen. I Telenor Bedrift samles resten av selskskapets virksomhet.

Administrerende direktør i Telenor Bedrift, Jon Fredrik Baksaas, sier at den sterke veksten til selskapet på 90-tallet ikke er fulgt med tilsvarende kostnadsbesparende tiltak.

- Bedriften burde ha gjennomført en større effektiviseringsprosess parallelt med denne kraftige veksten. Underskuddet på 188 millioner kroner for 1997 har ytterligere forsterket behovet for å kutte kostnader raskt, sier Baksaas.

Derfor skal virksomheten reduseres med vel 300 årsverk allerede i år gjennom en forséring av tidligere bemanningsreduksjoner.

I fjor høst var planen å redusere bemanningen med 600 årsverk over tre år for å nå et mål om å redusere driftskostadene med 15 prosent.

- Vi tror at med dagens utgangspunkt på 2800 ansatte i Telenor Bedrift i Norge, vil en reduksjon på 300 årsverk gjøre det mulig å vinne lønnsomhet. Til tilgjengjeld må nedbemanningen skje raskere enn tidligere vurdert, sier Jon Fredrik Baksaas.

Fremdeles er planene færrest mulige oppsigelser der de fleste kan fanges opp av andre Telenor-selskap, ulike typer med avgangspakker, utdanning eller støtte til etablering.

I perioden 1993 til '96 økte antall ansatte fra 1800 til over 5000, mens omsetningen steg fra 2,4 milliarder kroner til 9,9 milliarder kroner. Splittelsen i to selskap skjer med virkning fra 1. juni.

Telenor Bedrift AS
Telenor Bedrift har kundeansvaret for de 35.000 største bedriftskundene til Telenor. De viktigste produktområdene vil være tele- og dataløsninger, basis- og verdiøkende nettjenester samt driftstjenester innen tele- og dataområdet. Forretningsområdet organiseres i tre hovedenheter: Salg, Produkt og Kunde- og leveransesenter. Telenor Bedrift AS ledes av Jon Fredrik Baksaas.
Telenor Programvare AS
Telenor Programvare vil formelt bli et eget forretningsområde per 1. juni 1998 og skal bestå av selskapene Telenor Novit, Telenor Allianse, Telenor Financial Systems og Telenor Info-Medica. I tillegg skal stormaskindriften som ligger i dagens Telenor Bedrift overføres til programvareområdet. Telenor Programvare AS ledes av Bjørn Trondsen.
Til toppen