Telenor bruker Ericsson til GSM 1800

Ericsson og Telenor Mobil er blitt enige om å utvide samarbeidet om mobilkommunikasjon til også å omfatte leveranser av Ericssons produkter og tjenester basert på den nye GSM 1800 - teknologien, heter det i en pressemelding fra Ericsson.

Avtalen skal være en viktig del av Telenor Mobils mål om å bygge ut et kombinert GSM 900/1800 nett (dual band) for å ta i bruk nye tjenester i mobilnettet. Ericsson vurderer avtalens verdi til om lag 200 mill. kroner over en periode på tre år.

Telenor Mobil og Ericsson har siden juli 1996 samarbeidet om utprøving av GSM 1800 i et eget pilotnett i Groruddalen i Oslo der GSM 1800 er integrert i det eksisterende GSM 900-nettet. Samarbeidet ble senere utvidet til å omfatte en optimalisering av frekvensplanleggingen for GSM 900 i Oslo-området.

Telenor Mobil og Ericsson har også besluttet å etablere et nytt samarbeidsprosjekt om trafikkstyring mellom GSM 900 og GSM 1800-båndene.

Til toppen