Telenor drar hjem 10 milliarder fra tokt i Irland

Telenor velger å dumpe også Esat Digifone-andelen i fanget på British Telecom. Pengene skal brukes til å styrke balansen og betjene gjeld.

Telenor (TEL) har i dag meddelt British Telecom (BT) at selskapet vil utøve sin rett til å selge Telenors 49,5 prosent eierandel i det irske mobilselskapet ESAT Digifone til BT.

Salget innebærer en total likviditetstilførsel til Telenor på om lag 10,9 milliarder kroner, og er et resultat av en avtale som ble inngått mellom Telenor og BT i januar i fjor. Salget vil gi Telenor en regnskapsmessig gevinst på om lag 10,1 milliarder kroner før skatt, basert på dagens valutakurser.

- Disse pengene skal brukes til å styrke balansen, men en klar fordeling på hva som skal brukes til å nedbetale gjeld og hva som skal investeres videre har vi foreløpig ikke, sier pressetalsmann Dag Melgaard i Telenor til digitoday.no

Selskapet har siden 1996 investert 958 millioner kroner i Esat Digifone.

Telenor kjøpte 40 prosent av Esat Digifone i 1996 etter at selskapet ble tildelt en GSM-lisens i Irland. Denne andelen ble senere økt til 49,5 prosent. Etter at BT i januar i fjor overtok morselskapet Esat Telecom, ble det inngått en opsjonsavtale med BT som blant annet ga Telenor rett til å selge sin andel i Esat Digifone til en fastsatt pris.

- Avtalen går ut på et cash-oppgjør. Vi skal ha pengene i banken, svarer Melgaard på spørsmål fra digitoday.no om det er interessant å ta i mot BTs aksjer i svenske Telenordia som deloppgjør ved salget.

Dette salget følger etter at selskapet solgte andelen i tyske Viag Interkom tidligere i år. Dermed har Telenor realisert en total gevinst på over 20 milliarder kroner før skatt på sine investeringer i utlandet i løpet av de to siste månedene.

Transaksjonen forventes å være gjennomført innen utgangen av mars i år og forutsetter godkjenning fra EUs konkurransemyndighet og irske myndigheter.

Til toppen