Telenor: "Enkelte land har litt lavere priser"

Norske mobilkunder betaler nesten fem ganger mer enn danske.

Telenor: "Enkelte land har litt lavere priser"
Telenor forsvarer sitt prisnivå og lave datakvantum med behovet for å tjene nok penger til investeringer i nettet. Bilde: Colourbox

En fersk rapport for Norden og Baltikum viser at Norge ligger langt mede på listen over bruk av mobildata.

Ifølge Nasjonal kommunikasjonsmyndighet henger det mye sammen med prisene.

Finland har ikke noe tak på hvor mange gigabyte folk kan forsyne seg av, og Danmark har langt lavere priser enn Norge.

Her er detaljene: Finland sluker fem ganger mer mobildata enn Norge

Må ha penger til nettet

Selv ekspertisen i Nkom innrømmer at man er overrasket over de store forskjellene, der Norge ligger nest lavest på mobildata blant de åtte landene.

Kartleggingen er gjort blant de ledende mobiloperatørene i hvert land.

Digi.no har bedt Telenor gi sin forklaring, som handler om behovet for å tjene nok penger til å investere i nettopp det nettet som skal formidle datatrafikken.

– Prismodeller med fri bruk eller veldig store datapakker til en lav pris er ikke bærekraftig over tid. Slike strukturer fører til at få brukere legger beslag på mye av kapasiteten i nettet, og at trafikken vokser raskt uten at inntektene følger etter. Da blir det mindre penger til å investere i utbygging og økt kapasitet, og brukeropplevelsene blir dårligere over tid, sier informasjonssjef Anders Krokan.

Les også:  Mobilapp kan redde hundrevis av liv i året

Kan ikke åpne slusene

– Hvorfor er datapakkene så mye mindre hos dere enn hos de andre ledende operatørene i Norden? Er det smått med kapasitet?

– Vi har plass til mer trafikk, og vi har høy kapasitet. Men om vi bare slipper gjennom mye økt trafikk uten å ta det vi mener er riktig betaling for å sikre fortsett sterk nettinvestering, skaper vi en utfordring på sikt, svarer informasjonssjefen.

Les også: 5G får svært stor kapasitet

Anders Krokan, informasjonssjef, Telenor.
Informasjonssjef Anders Krokan mener det norske prisnivået er mer realistisk og viser til Danmark, der prisene er presset så langt ned at flere av aktørene sliter med inntjeningen og evnen til å investere. Bilde: Pressefoto

Usunn utvikling

Han hevder at det ikke er dyrt å bruke mobilen i Norge.

– I OECD-sammenligninger med kjøpekraftjusterte priser, er Norge fortsatt blant de billigste på mobilbruk, selv om enkelte naboland har enda litt lavere priser, mener Krokan.

På grunnlag av prislisten fra den første artikkelen, koster 1 gigabyte mobildata 10 kroner i Danmark, 15 kroner i Sverige og 50 kroner i Norge. Alle priser i landets valuta og omfatter pakker med tale og sms inkludert.

En norsk privatkunde hos Telenor betaler dermed nesten fem ganger mer enn en dansk privatkunde hos TDC.

– Er det rett å betegne dette som at "enkelte naboland har enda litt lavere priser"?

– Eksempelvis er i Danmark prisene presset så langt ned at flere av aktørene sliter med inntjeningen og evnen til å investere i markedet. En slik utvikling er neppe dansker flest tjent med over tid, svarer Anders Krokan.

Så du denne? Her er dataene - mobilstatistikk for mai 2015