Telenor er SMS-sjef i Danmark

Telenor er representert på det danske telemarkedet gjennom selskapet Sonofon. Telestyrelsen legger nå frem tall som er både positive og negative for det norskeide selskapet.

Det danske mobilmarkedet er fremdeles i kraftig vekst. Den danske Telestyrelsen utarbeider halvårlige statistikker som viser hvordan de forskjellige operatørene ligger an i konkurransen om telekundene.

Telenoreide Sonofon er i første rekke aktive på det danske markedet for bruk av mobiltelefoner. Antallet mobilabonnenter pr. 100 innbyggere i Danmark totalt sett steg fra 56,6 ved utgangen av juni 2000 til 66,2 pr. 31. desember 2000.

Dette innebærer en stigning på 521.890 abonnenter på et halvt år, tilsvarende en vekst på 17 prosent.

I lys av at stadige flere mindre aktører kommer på banen er konkurransen blitt skjerpet. Sonofon hadde ved utgangen av juni i fjor 790.291 kunder, hvilket tilsvarte en markedsandel på 26,2 prosent.

Ved årsskiftet var antallet mobilkunder hos Sonofon økt til 875.237, hvilket på dette tidspunktet utgjorde 24,7 prosent av markedet.

Markedsandelen for Telenor-selskapet er med andre ord falt i denne perioden.

Sonofon er likevel med en god margin nummer to i dette markedet. Største tilbyder er Tele Danmark, som med 1.522.499 kunder, hadde et godt forsprang på Sonofon. Markedsandelen til Tele Danmark er falt fra 47 til 44 prosent i løpet av dette halvåret.

En fjær i hatten er det imidlertid i Telestyrelsens tall for Sonofon. Selskapet har i perioden økt markedsandelen på sendte SMS-beksjeder fra 31 til 33 prosent. I mellomtiden har Tele Danmark gått fra en markedsandel på 30 til 27 prosent.

Dermed har Sonofon etablert seg som den største tilbyderen av SMS tjenester i Danmark. Antallet sendte beskjeder er økt fra 87.490 i første halvår til 153.751 i andre halvår.

Til toppen