Telenor fikk avslag i departementet

Telenor må utarbeide tilbud om videresalg fasttelefoni. Det slår Samferdselsdepartementet fast etter at det mandag avviste en anmodning fra Telenor om å utsette saken

Det var i et vedtak i Post- og teletilsynet 1. oktober at Telenor ASA ble pålagt å tilby en ny tjeneste, nemlig videresalg av telefonabonnement. Formålet med det er at også Telenors konkurrenter i fasttelefonimarkedet skal kunne selge telefonabonnement som en del av sin tjeneste og ikke bare trafikken som i dag.

Telenor har klaget på vedtaket om å tilby abonnement for fasttelefonon, og argumenteter med at dette vil bli uforholdsmessig dyrt og at dette kan påvirke prisen på abonnementstjenesten, samt at dette vil være teknisk komplisert å gjennomføre. Telenor har selv stipulert at en slik tjeneste først skal kunne være klar i løpet av 12-15 måneder om den ikke skal produseres manuelt. Dessuten mener Telenor at en slik tjeneste i løpet av kort tid vil få 400.000 bestillinger, noe som vil få betydelige konsekvenser dersom Telenor senere får medhold i en klage.

Samtidig påla Post- og teletilsynet Telenor å lage et tilbud på videresalg av abonnement som skulle presenteres 22. oktober. I dette dokumentet vil vilkårene for et slikt tilbud komme fram, noe som også kan fortelle hvor godt økonomisk et slikt tilbud blir for Telenors konkurrenter i markedet.

Dette bad Telenor om utsatt iverksettelse inntil klagesaken var avgjort. Dette har Samferdselsdepartementet i dag avslått, ifølge et brev sendt til Telenor som svar på anmodningen.

Normalt skal det mye til for å gi utsatt iverksettelse av et vedtak. Dette gav Samferdselsdepartementet tidligere i høst da den omtalte Teletopia-saken ble gitt utsatt iverksettelse til klagesaken ble behandlet. Nå mener departementet imidlertid at argumentene for å utsette iverksettingen på å legge fram tilbudet for et abonnement, ikke er så tunge at en gjør unntak fra hovedregelen om at forvaltningsvedtak skal iverksettes uten å vente på utfallet av eventuell klagesak.

Kommunikasjonsdirektør i Telenor Networks Services, Helge Qvigstad, sier til digi.no at Telenor kommer med tilbudet 1. november. - Vi bad om at dette ble sett i sammenheng, og vi er litt overrasket over at de [Samferdselsdepartementet. red. anm] ikke ville vente.

Samferdselsdepartementet skriver i sitt vedtak at det legges stor vekt på hensynet til de nye aktørene i markedet, og derigjennom til sluttbrukerne i markedet., og at denne saken i større grad handler om de nye aktørene enn om Telenor.

Selve klagen på vedtaket fra Post- og teletilsynet om å tilby en abonnementstjeneste for videresalg, ligger til behandling i post- og teletilsynet, men vil trolig ende Samferdselsdepartementet den også.

Til toppen