Telenor har satt i verk tiltak etter terrortrussel

Onsdag ettermiddag ba Telenor sine ansatte i flere muslimske land om å vise ekstra aktsomhet.

- Vi tar terrortrusselen ytterst alvorlig. Derfor har vi satt i verk tiltak for å beskytte våre ansatte i de muslimske landene hvor Telenor opererer, sier kommunikasjonsdirektør Dag Vangsnes i Telenor Mobile til NTB.

Han ønsker ikke å utdype hva slags type tiltak som er iverksatt, bortsett fra at de ansatte er blitt anmodet om å vise spesiell aktsomhet og at reiserestriksjoner er innført.

Telenor har virksomhet i muslimske land som Bangladesh, Malaysia og Singapore.

–Det er imidlertid ingen grunn til å tro at al-Qaida har noen særlig støtte i disse landene, sier Vangsnes.

Til toppen