Telenor i dobbeltrolle

- Telenors primæroppgaver bør skilles fra selskapets markedsroller, sier Bjørn Skaar, leder i Unge Høyre.

- Telenors primæroppgaver bør skilles fra selskapets markedsroller, sier Bjørn Skaar, leder i Unge Høyre.

- Telenor må skille mellom når de opptrer på vegne av Staten for å løse en primæroppgave og når de opptrer som en markedsaktør, sier Bjørn Skaar, leder i Unge Høyre til digi:data. Vi ser ofte at Telenor forfordeler egne selskaper når de gjør disposisjoner som får store konsekvenser i bransjen. For eksempel ved den nylige omleggingen av prisstrukturen innen telefoni, er det ikke tvil om at berørte selskaper i Telenorkonsernet fikk vite om dette før offentliggjøringen av informasjonen.

- Generelt er jeg ikke imot at to selskaper går sammen for å oppnå driftsfordeler med mindre det fusjonerte selskapet får for stor makt og hindrer konkurranse. Derimot ser jeg problemer med Telenors vekst og doble rolle, avslutter Skaar.

Men hvis det nye selskapet blir for dominerende ser jeg problemer.

Til toppen