Telenor inn i informasjonsbransjen

Sammen med Blom ASA skal Telenor AS i løpet av sommeren etablere et selskap som skal distribuere ulike typer beslutningsdata basert på gepgrafi som det gjennomgående elementet.

Sammen med Blom ASA skal Telenor AS i løpet av sommeren etablere et selskap som skal distribuere ulike typer beslutningsdata basert på gepgrafi som det gjennomgående elementet.

Det at det nye selskapet skal forvalte og foredle data fra ulike informasjonskilder og tilby ulike målgrupper bedre beslutningsdata. Selskapet skal også levere konsulenttjenester og løsninger for brukere av informasjonen.

- Limet i tjenestene selskapet skal levere er geografi, sier administrerende direktør i Blom ASA, Øyvind Stene til digi:tele.

Hverken han eller direktør i Telenor Plus, Peter Eckhoff, vil eller kan si noe om hvor mye de to selskapene skal investere i det nye selskapen, men Eckhoff sier at det er naturlig at både Telenor og Blom bidrar med eksisterende deler av egen virksomhet i det nye selskapet.

Blom er i dag engasjert i ulike måle og kartleggingsoppgaver med hovedvekt på Indonesia og Saudi-Arabia. I Norge har selskapet rundt 140 ansatte og en omsening på 400 millioner kroner.

- Vi ser at behovet for kunnskap om ulike forhold der geografien spiller inn øker. Det kan for eksempel være innen transportbranjen, der en trenger informasjon om stengte veier, raskeste veier, vær og føreforhold, sier Stene.

Blom og Telenor er likeverdige partnere i det nye selskapet og vil gå sammen om etablering av et 50/50 kontrollert selskap. Blom skal med sin kunnskap og kompetanse stå for informasjonsbiten, mens Telenor skal sørge for formidling. I henhold til intensjonsavtalen skal det nye selskapet være i drift i løpet av sommeren `97, og med en ambisjon om i `98 å være ledende innen sin nisje i det norske markedet.

Og går det bra i Norge er dette en eksportartikel, mener Eckhoff. - Vi skal starte i Norge. Det er en kjent sak at både Blom og telenor har en betydelig virksomhet i utlandet fra før. Det ligger i kortene at om vi gjør en god jobb i Norge, så har vi en ide som kan eksporteres.

Det er allerde igangsatt samtaler med eiere av ulike informasjonsbaser med tanke på strategisk samarbeide. Partene venter gode vekstvilkår for selskapet og vil umiddelbart igangsette tiltak for rekruttering.

Til toppen