Telenor kan bli hardt rammet av montør-streik

Telenor bruker Relacom-folk til mye, og frykter store problemer når nå streiken skal utvides.

Det ble i dag gjort kjent at Relacom (tidligere Bravida) vil iverksette lockout fra 24. juli som vil omfatte omtrent 1.000 Relacom-ansatte. Med 481 fra før i streik, vil dermed rundt 1.500 telemontører være ute av drift.

I tillegg er det nå ferieavvikling, og administrerene direktør Stein Martinsen i Relacom fortalte digi.no på tirsdag at av de rundt 2.300 telmontører, var bare 40 prosent bemannet. Nå varsles altså ytterligere 1.000 ut i streik.

Den varslede lockout kan få stygge konsekvenser spesielt for Telenor, som er den klart største kunden til Relacom.

Kommunikasjonsdirektør Kai Rosenberg i Telenor forteller til digi.no at selskapet på en vanlig dag mottar rundt 1.200 feilmeldinger, hvorav rundt 700 blir betjent av Relacom.

Juli har foreløpig vært velsignet med det Rosenberg kaller all time godvær, men bare for tre år siden viste 19. juli 21.000 lynnedslag i landet. Med lyn og torden øker nemlig behovet for hjelp, og antall feilmeldinger kan både tre- og firedoble seg på slike dager.

På vanlige dager må altså Telenor regne med å få opptil 4000 feilmeldinger på en uke, mens det i verste fall kan bli både 12000 til 15000 med lyn og torden.

De to andre underleverandørene til Telenor, Sønnico og Eltel har allerede varslet at de ikke har kapasitet til å ta flere henvendelser, forteller Rosenberg.

Enkelte steder i Norge, som for eksempel Finnmark, bruker Telenor kun Relacom til teletekniske tjenester, som også er mer eller mindre enerådende i flere andre fylker i Norge.

Det er ingen tvil om at dette kan gå ut over liv og helse ved at trygghetsalarmer og nødtelefoner får brutt forbindelse.

- Vi er veldig bekymret for våre kunder, og vi må nå bare håpe på govær framover, sier Rosenberg som med gru registrerte at det i dag morges var tordenfall nordvest i Oslo.

Foruten samfunnskritiske ting som liv og helse, kan kabelbrudd også ramme bank og finans, polititransport, ambulansetjenester, sivilforsvar og kringkasting.

Norkring, som er en del av Telenor, betjener både NRK og TV2, og dersom det blir feil på sendere på Tryvann, vil folk miste tv og radiosignaler.

Ettersom mobiltelefoner også bruker tradisjonelle kabler, kan i verste fall folk ikke komme fram til helsevesenet med verken telefon eller mobiltelefon.

Også kollektivtransporten kan bli rammet ettersom Avinor, NSB og Jernbaneverket er avhengig av samband.

Telenor har nå full fokus på feilretting, og nye kunder som har tegnet abonnement må belage seg på lang venting dersom konflikten ikke løses.

Rosenberg forteller at de presentert en kriseplan med mulige konsekvenser både for Arbeidsdepartementet og Samferdselsdepartementet.

Til toppen