Telenor kan bytte til seg BT-aksjer

For å styrke sin satsing i Sør-Øst Asia, blant annet for å eksportere mobilportalen djuice, kan Telenor komme til å bytte til seg British Telecoms aksjer i flere asiatiske teleselskap. For konsernsjef Tormod Hermansen kan dette være en snarvei inn i flere asiatiske marked.

Telenor sitter med to opsjoner som gir selskapet rett til salg av aksjer i Esat Digifone og Viag Interkom til British Telecom (BT) for allerede fastsatte priser. I dagens telekommarked med stadig fallende priser på teleaksjer fremstår disse to opsjonene som stadig mer verdifulle for Telenor. I børsprospektet skriver Telenor at en anser muligheten for å selge seg ut i Viag Interkom som en verdifull rettighet.

Ifølge børsprospektet til Telenor opplyses det at selskapet sammen med BT har innledet forhandlinger om selskapenes felles investeringer, det vil i hovedsak si irske Esat og tyske Viag. Velger Telenor å utøve opsjonene kan dette gi inntekter på over 30 milliarder kroner. Problemet for BT er at selskapet ikke har penger for å innløse Telenors opsjoner. Derfor kan en løsning være at Telenor overtar deler av BTs portefølje av aksjer i asiatiske markeder samt svenske Telenordia i bytte for aksjene i Esat og Viag.

Dette kan skje fordi BT nylig har bestemt seg for å konsentrere sin virksomhet til Vest-Europa og Japan. Tidligere har BT investert i flere asiatiske teleselskap og det er flere av disse selskapene som Telenor nå kan bytte til seg for Viag og Esat-aksjer.

Blant BTs Asia-portefølje finner en det koreanske mobilselskapet LG Telecom der BT eier 23,4 prosent, 18 prosent i mobilselskapet Starhub i Singapore, en tredel i det malaysiske teleselskapet Maxis Communications og 20 prosent i mobilselskapet SmarTone Telecommunications Holdings i Hong Kong. På kartet er land med selskap eid av BT markert med gult, mens land med mobilselskap der Telenor eier en andel er merket rødt.

BT eier også sammen med AT&T 30 prosent i Japan Telecom, men dette er et prioritert marked for selskapet. Likevel vil nok Telenor finne Japan interessant om BT ønsker å invitere Telenor med som medeier av sin aksjeportefølje.

Telenors Asia-sjef, Sigve Brekke, har tidligere utelukket både Korea og Japan fra Telenors Asia-planer på grunn av landenes høye mobilpenetrasjon, mens han derimot har sett på Singapore som et interessant marked, forøvrig identisk med stedet Telenor har plassert sitt Asia-hovedkontor. Telenor er dessuten i gang med å se på andre asiatiske mobilprosjekter, og nevner Filippinene og teleselskapet BayanTel som en mulighet. Fra før er Telenor representert med eierandeler i mobilselskap i Bangladesh, Malaysia og Thailand.

Med i en bytteavtale med BT vil Telenor helt sikkert kreve å overta hele eierskapet i det svenske teleselskapet Telenordia. Prisen på dette selskapet kan alene ligge på vel 3,75 milliarder kroner om prisen fastsatt da Tele Danmark solgte sin tredelaksjer i selskapet til Telenor og BT 31. august i år ligger til grunn. Dette alene utgjør i overkant av 10 prosent av verdien for de to aksje-opsjonene som Telenor har rett til å innløse.

I bytte for Asia- og Telenordia-aksjer får BT full kontroll på tyske Viag Interkom og irske Esat Digifone. Ifølge nyhetstjenesten breakingnews.com vil en bytteavtale med Telenor lette BT for en mulig utgift på 30 milliarder kroner, for aksjer i selskap BT allerede kontrollerer. Men det betyr også at det seks år lange samarbeidet med BT ikke lenger vil eksistere i sin nåværende form.

Men BT vil med en slik handel ikke lenger eksistere som teleselskap i Norden, etter at Telenordia ble etablert i 1994 sammen med Telenor og Tele Danmark. For Telenor er det et viktig poeng at selskapet står fritt til å velge nye partnere som passer bedre til selskapets mobil og internettstrategi.

Både BT og Telenor bekrefter at selskapene sitter i samtaler, men ingen vil si noe mer enn det Telenors prospekt sier.

Til toppen