Telenor kjøper mer i Russland

Telenor er i ferd med å bli en av de mest betydelige utenlandske aktører i det russiske telemarkedet etter at selskapet nå investerer en ny milliard for inntil 75 prosent av aksjene i det russiske selskapet Comincom/Combellga. Fra før er Telenor tungt inne i mobilvirksomhet i landet.

Konsernsjef Tormod Hermansen offentliggjorde kjøpene på en pressekonferanse i Moskva torsdag, som betyr at Telenors samlede investeringer i Russland har kommet opp i nær tre milliarder kroner.

Teleselskapet Cominkom-Combellga ble etablert etter Sovjetunionens fall i 1990 av det russiske utenriksdepartementet og kommunikasjonsdepartementet, og formålet var å etablere et fungerende telenett med høy kvalitet til betalingsdyktige kunder som ambassader, organisasjoner og bedrifter i Russland.

I dag satser selskapet mest på tjenester til bedriftsmarkedet med hovedvekt på kvalitet innenfor bredbånd- og Internett-tjenester.

I realiteten overtar Telenor den rollen som belgiske Belgacom har hatt siden starten som Comincoms utenlandske hovedeier.

Telenor kjøper nå 60 prosent av aksjene, men vil kunne kjøpe seg ytterligere opp senere ved en rettet emisjon på 15 prosent. Den samlede investeringen kommer opp i 120 millioner dollar, eller nærmere én milliard kroner. Avtalen betyr også at Comincom sikrer seg 100 prosent av aksjene i datterselskapet Combellga, som er den tredje største tilbyderen av teletjenester til næringslivet i Moskva.

- Sammen med vår eierandel i mobilselskapet VimpelCom vil denne videreføringen av vårt engasjement i Moskva gi oss et solid fotfeste og svært lovende utviklingsmuligheter innen både bredbånd og Internett for næringslivet i Moskva, sier Telenors konsernsjef Tormod Hermansen.

- Russland er et marked i sterk utvikling, og våre investeringer har hatt god verdistigning, særlig gjennom VimpelCom, som i dag har mer enn 500.000 kunder. Comincom og datterselskapet Combellga har både posisjon og erfaring som på en utmerket måte vil komplettere vårt eierskap i VimpelCom. Kombinasjonen av en velutviklet infrastruktur som omfatter både aksess-, fiber- og satellittnettverk, utgjør en solid basis for videre utvikling av løsninger innen både mobil, bredbånd, ADSL, e-handel og Internett for næringslivet, sier Hermansen.

Telenors samlede investeringer i Russland utgjør med dette nærmere tre milliarder kroner, og enda kan det blir mer. Mobilselskapet VimpelCom skal nemlig bygge ut mobilnettet i større deler av Russland, en investering som kan komme opp i tre milliarder kroner. Telenor vurderer nå i hvor stor grad selskapet skal delta i denne utbyggingen.

- Aksjeeierne i Comincom har valgt Telenor som sin framtidige strategiske partner fordi Telenor har høyt utviklet teknologisk kompetanse og dessuten dokumentert suksess gjennom sine operasjoner i både Russland og en rekke andre land, sier tidligere visestatsminister i Russland og nå styreleder i Comincom, Vladimir B. Bulgak.

Telenor vil som en følge av aksjekjøpet utnevne daglig leder, finansdirektør og direktør for forretningsutvikling i selskapet og målet er nå å samkjøre aktivitetene for å trekke ut synergier fra Telenors ulike selskap i Russland.

Telenor i Russland:
  • Telenor Russland AS (landkontor, Moskva)
  • VimpelCom (32,7% eierandel hvorav 25,7 % stemmeberettiget andel. Mobiloperatør)
  • Telenor Media Directoria AS (kataloger)
  • 000 Directoria Russia & St Petersburg (kataloger)
  • North-West GSM J.S.C. (12,7% - mobiloperatør)
  • Kolatelecom (50% - fastnett)
  • StavTeleSot (49% - mobiloperatør)
  • Extel Kaliningrad (49% - mobiloperatør)

Kilde: Telenor

Til toppen