Telenor kjøper satellittkunder for 190 mill

Telenor kjøper det belgisk-norske Sait Communications og sikrer seg dermed tilgang til flere sluttbrukere til selskapets satellittvirksomhet.

Kjøpet verdsetter Sait Communications til 23 millioner euro, inkludert gjeld for vel 10 millioner euro. Selger er det belgisk-norske Sait-Stento som fusjonerte i mai i fjor. Selskapet leverer trådløse systemer til profesjonelle brukere og omsetter for vel 400 millioner euro.
Telenor får med oppkjøpet tilgang til en stor gruppe profesjonelle kunder av ulike satellittjenester, som også er den gruppen kunder som benytter satellittelefoni i størst utstrekning.


I så måte er Sait-kundene ideelle for Telenor. De fleste er bedrifter innenfor maritim virksomhet og holder til over hele verden og kompletterer dermed Telenors eksisterende kundemasse innenfor Inmarsat-systemet. Dette sikrer Telenor synergieffekter ved at dette allerede er et område selskapet behersker og ved dagens oppkjøp befester sin rolle i.

- Gjennom kjøpet av Sait Communications styrker vi vår posisjon i sluttbrukermarkedet innenfor mobile satellittjenester. Dette er et ledd i vår mobile satellittstrategi, og underbygger grunnlaget for videreutvikling av verdiøkende tjenester, sier administrerende direktør i Telenor Bredbåndstjenester, Stig Eide Sivertsen, i en pressemelding.

Telenor har store eierinteresser innenfor satellittvirksomhet. Selskapet eier 4,5 prosent av aksjene i satellittorganisasjonen Intelsat og 15 prosent av Inmarsat.

Telenor har investert 700 millioner kroner ved å kjøpe kapasiteten av Intelsats nye satellitt som er operativ om to år, mens Telenor kjøpte seg opp i Inmarsat i fjor fra sju til 15 prosent for vel halvannen milliard kroner. Telenor eier dessuten sine egne tre satellitter. Thor 1, 2 og 3 er operative på den norske satellittposisjonen en grad vest. Thor 1 forventes å "dø" i løpet av året og vil mest sannsynlig bli erstattet av en ny Thor-satellitt, Thor 4.

- At Telenor kjøper Sait Communications vil gi nye forretningsmuligheter og gode fremtidsutsikter for de 97 ansatte i Sait Communications over hele verden sier konsernsjef i, Sait-Stento Patrick De Groote.

Innenfor maritim satellittkommunikasjon konkurrerer Telenor i hovedsak med tre andre selskap. Den største er nederlandske Station 12 som er eid av det nederlandske teleselskapet KPN og australske Telstra, med den tidligere satellittdirektøren i Telenor, Knut Reed som konsernsjef. De to andre er amerikanske Comsat og Stratos.

Til toppen