Telenor kjøper tysk mobildekning

Viag Interkom kjøper mobildekning av Deutsche Telekom gjennom en banebrytende avtale mellom de to selskapene som øker Viags mobildekning fra 60 til 98 prosent i løpet av få måneder. Telenor eier ti prosent av Viag Interkom sammen med tyske Viag og British Telecom.

Telenor investerer flere milliarder kroner i det tyske telemarkedet gjennom Viag Interkom. Den avtalen som selskapet nå har signert med Deutsche Telekom, er avgjørende for Viags muligheter for å levere nasjonale mobiltjenester.

Viag Interkom kan dessuten avbryte sin eksisterende avtale med Swisscom, som ga Viag nasjonal mobildekning i Tyskland via Swisscoms roamingavtaler med de andre tre tyske mobiloperatørene, Deutsche Telekom, Mannesmann og E-Plus.

Ulike tyske myndigheter må godkjenne avtalen, men fra Viag Interkoms side er det ikke ventet problemer knyttet til avtalen. Selskapet har ikke ønsket å kommentere prisen Viag Interkom må betale for avtalen. Ulike medier har antydet en pris for en slik avtale på omlag 555 millioner amerikanske dollar (4,2 milliarder kroner). Den nye dekningen skal etter planen være klar i løpet av våren.

Viag Interkom unngår dermed problemet med brutte samtaler når kunden beveger seg utenfor dekningsområdet, og må sette sin lit til Swisscoms mobilnett som dessuten tar internasjonal takst. Målet er at avtalen skal gjøre det mulig med prisreduksjoner i Viag Interkoms mobilnett.

En avtale med Deutsche Telekom er uansett foreløpig, idet Viag Interkom i sin lisensavtale har forpliktet seg til å bygge ut et mobilnett som dekker 75 prosent av den tyske befolkningen innen 2001.

Til toppen