Telenor med Oddekalv-stasjon

Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund mener at bygging av sendestasjonene for mobiltelefoni er "det største naturinngrepet siden krigen" og har klaget til Stortinget.Telenor har lyttet til miljøkrigeren.

I løpet av måneden vil Telenor Mobil sette i drift sin hittil dyreste og mest miljøtilpassede basestasjon. Den nye basestasjonen på Halne, på grensen mellom Buskerud og herr Oddekalvs hjemfylke Hordaland, er utformet som en jordgamme og i samarbeid med landets mest kjente miljøverforkjemper.

Basestasjonen vil føre til at det for første gang blir kontinuerlig mobiltelefondekning over fjellet mellom Oslo og Bergen.

Den nye basestasjonen på Halnenuten har kostet bortimot tre millioner kroner og er mer enn tre ganger så dyr som en ordinær basestasjon. Basestasjonenen er bygget opp av torvplater og laftet furu, og går i ett med terrenget i det populære jakt- og friluftsområdet. Selve hytten rommer sambandsutstyr for Telenor Mobils tre nett, NMT 450,NMT 900 og GSM, samt NetComs mobilnett og veivesenets interne radiokommunikasjon.

- Samarbeidet om utviklingen av den miljøvennlige basestasjonen på Halne har vært forbilledlig, sier miljøkrigeren Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund i en pressemelding.

- Vi skal stadig utvikle nye løsninger som gjør mobilteknologien mest mulig miljøvennlig. Basestasjonen på Halne er et eksempel på at vi også er villige til å bruke ressurser på dette området, sier informasjonsdirektør Berly Lund Grønning i Telenor Mobil.

Samferdselsdepartementet besluttet tidligere i år å nedsette en arbeidsgruppe som skal utrede retningslinjer for hvordan miljømessige hensyn best kan ivaretas ved utbygging av mobilnett. Dette kom fram i Samferdselsdepartementets egne merknader i utkast til ny telelov, som ble sendt ut på høring første uka i september, og som følger opp intensjonene i Stortingsproposisjon nummer 70 (Om avvikling av de resterende eneretter i telesektoren) som ble lagt fram i fjor høst. Der heter det at "(...) et samarbeid mellom myndigheter med ansvar for miljø-, plan- og bygningslov, samferdsel og mobiloperatører med sikte på å utarbeide standarder/anbefalinger for utbygging av mobilnett, kan være hensiktsmessig".

Arbeidsgruppen som er vedtatt etablert vil bestå av representanter fra Miljøverndepartementet, Direktoratet for naturforvaltning, Riksantikvaren, Post- og teletilsynet, Samferdselsdepartementet, Kommunal- og arbeidsdepartementet og Kulturdepartementet. Gruppen, som ventes å avgi rapport til Samferdselsdepartementet iløpet av februar 1998, forutsettes å innhente informasjon og synspunkter fra tilbydere av mobilkommunikasjon og eventuelle andre gruppen mener vil kunne bidra i arbeidet. Miljøgruppens retningslinjer skal i utgangspunktet ta form av anbefalinger rettet mot kommunale og statlige myndigheter, tilbydere av telenett og teletjenester og utstyrsleverandører.

Forhold som naturlig vil bli omfattet av miljøgruppens arbeid er deling av mobilmaster og annen infrastruktur, plassering av master og estetiske forbedringer i utforming av master og antenner.

I så måte kan vel Telenors "Oddekalv-stasjoner" sies å være et eksempel til etterfølgelse.

Til toppen