Telenor/NSB-saken trekker i langdrag

ESAs behandling av den mye omtalte leieavtalen mellom Telenor og NSB trekker i langdrag. Saksbehandler Jonas Berggren i EFTAs konkurransetilsyn kan ikke love noe vedtak i saken før tidligst til våren.

ESAs behandling av den mye omtalte leieavtalen mellom Telenor og NSB trekker i langdrag. Saksbehandler Jonas Berggren i EFTAs konkurransetilsyn kan ikke love noe vedtak i saken før tidligst til våren.

- Vi har fått den informasjonen vi har bedt om fra de aktørene i Norge som foruten Telenor er aktuelle kandidater til å drifte NSBs fibernett. ESA går nå gjennom denne informasjonen slik at vi ta en foreløpig beslutning i løpet av vinteren. Jeg understreker at dette vil være en foreløpig beslutning - partene må først få anledning til å svare på den konklusjonen ESA trekker, før vi kan fatte et endelig vedtak i saken, sier Jonas Berggren i ESA til Digi:tele.

Noen omstøting av Telenor/NSB-avtalen, dersom ESA finner ut at avtalen er konkurransehindrende, vil altså ikke skje før tidligst til våren, trolig ikke før til sommeren. Berggren legger ikke skjul på at "det er andre saker som ESA betrakter som viktigere å få avklart" enn Telenor/NSB-avtalen, og at saksbehandlingen derfor kan ta noe tid.

- Det er mange andre saker til behandling i ESA som både er vanskeligere juridisk og rent faktamessig, og som vi mener har større konkurransemessig betydning enn Telenor/NSB-saken. Vi snakker jo om et marked som nesten ikke eksisterer, sier Berggren.

- Men den norske regjeringen avregulerte markedet for alternativ infrastruktur på telesiden i høst, altså er det vitterlig et marked som eksisterer?

- Jo, det kan du kanskje si, selv om vi mer heller til den oppfatning at det er et marked som kan eksistere. Vi ser selvfølgelig på saken i lys av den avregulering som er skjedd i Norge, men som sagt, det er andre saker som står lenger opp på lista. En formell beslutning i saken kan jeg derfor ikke love før om noen måneder.

Det var i oktober EFTA-domstolen ESA, etter å ha mottatt en klage fra mobiloperatøren NetCom, tok skriftlig kontakt med en del norske teleoperatører for å få deres syn på Telenor/NSB-avtalen. Det vakte stor oppsikt så vel i det politiske miljø som i telebransjen da Telenor for to år siden fikk en tiårig avtale om å leie overskuddkapasiteten i NSBs fibernett. Det finnes bare tre mulige kommersielle nett i Norge: Telenors eget nett, El-forsyningens infrastruktur og NSBs fibernett. Det er derfor en utbredt oppfatning at Telenor ikke skaffet seg avtalen med NSB fordi de hadde behov for kapasiteten, men for å fjerne en viktig konkurransefaktor for nye konkurrenter som NetCom, Telia, Oslo Energi Tele, Global One, Tele 2, ElTele og andre teleaktører innen El-forsyningen.

Det er ikke noe offentlighetsprinsipp som gjelder i ESA-systemet, det er derfor svært vanskelig å få ut noe informasjon om saker som er til behandling. - Jeg kan ikke si noe mer om Telenor/NSB-avtalen før det foreligger et formelt vedtak i saken, sier Berggren til Digi:tele.

Til toppen