Telenor omsettes på kurs 60 NOK

Telenor som i disse dager gjennomfører en større emisjon i forbindelse med børsnoteringen, blir omsatt i pretrading i London.

Det råder fortsatt usikkerhet i aksjemarkedet og onsdagens kursfall for telecomaksjer rammer også den børsaktuelle telecomoperatøren Telenor. Aksjen falt med 12 prosent til 60 kroner i uoffisielle Londonhandel i dag. Det skal være få kjøpere, opplyser Dagens Industri.

Tidigere i uka har Telenor aksjen blitt omsatt rundt 68 NOK, som er i øvre del av prisintervallet, Det er meglerhuset Tullet & Tokyo, som er spesialisert seg på handel i gråmarkedet som megler Telenor aksjene uoffisielt før selskapet børsnoteres.

Telenor og Nærings- og handelsdepartementet har bestemte at prisintervallet på Telenoraksjen skal ligge mellom 50 og 68 kroner, noe som verdsetter Telenor til mellom 70 og 95 milliarder før emisjonen. Det er likevel mulig at prisen kan fastsettes utenfor det indikerte prisnivå, men dette er avhenger av etterspørselen i markedet.

 

Tegningsperioden startet den 17. november og varer frem til den 30. november 2000.

Privatpersoner som bestiller aksjer i forbindelse med børsintroduksjonen, får to kroner i rabatt per aksje for tildelte aksjer opptil en verdi av 25.000 kroner og vil få tildelt en bonusaksje per tidende aksje. Men det er bare hvis de beholder aksjene til og med 3. desember 2001.

Det endelige prisen på Telenor fastsettes første helgen i desember. Telenor-aksjen skal etter planen være i handel på hovedlisten på Oslo Børs og på Nasdaq fra 4. desember.

Til toppen