Telenor satser mer på forskning igjen

Telenor satser mer på forskning igjen

Det er ikke så ofte det søkes etter IKT-forskere i Norge, men nå leter Telenor etter folk.

Telenor snakker ikke så mye om det, men teleselskapet driver faktisk det soleklart største privat forskningsprogrammet i Norge med hele 200 ansatte.

Forskerne sitter primært på Fornebu, men Telenor Research & Development har også folk i Tromsø, Trondheim og i en nyåpnet avdeling i Malaysia.

Forskningsprogrammet var større på 90-tallet, men Telenor har redusert programmet, blant annet med oppsigelser i 2004. Men nå girer Telenor opp igjen, det avslørerer en ny stillingsannonse.

Det er ikke ofte det ansettes IT-forskere, Telenors forskerstab har nesten ikke hatt utskiftninger, det medgir forskersjer Hans-Christian Haugli. Lenge ble staben i snitt et år eldre for hvert år. Men nå utvides staben, forteller Haugli.

Men nå skal Telenor ansatte tre nye forskere og stillingsannonsen avdekker hva Telenor tror blir viktig fremover. Merkelig nok står ikke stillingannonsen på Telenors hjemmesider.

Den mest spennede stillingen er kanskje i forskningsgruppen "Disruptive endringer" som "fokuserer på hvordan løsninger basert på Internett, programvare, peer-to-peer nettverk, brukerskapt innhold m.v. skaper nye premisser for telekommunikasjon, for mulige tjenester og alternative tilbydere av tjenester.

"Gruppens analyser handler dels om teknologi og dels om de forretningsmessige og strategiske sidene av disse endringene, og studerer trusler, nye muligheter og behov for nye samarbeidskonstellasjoner. Gruppen driver også med utvikling og utprøving av nye løsninger", skriver Telenor.

I tillegg søker Telenor etter en person med utviklerbakgrunn til "Forskningsgruppen Mobile tjenester" som jobber med å nye mobiltjenester. Telenor etterspør her kompetanse innen blant annet Java, C++, WAP, XHTML, RSS feeds, CSS og Ajax.

Telenor leter også etter en ny person til "Forskningsgruppen Aksessystemer", en tverrfaglig gruppe som "analyserer nye systemkonsepters ytelse og kost-nytteverdi. Metodene involverer simuleringer, laboratorium eller feltforsøk."

Denne gruppen bistår Telenors foretningsområder med rådgivning og

anbefalinger innen både fast og trådløs kommuniksjon.

Her kan du lese mer om Telenor R&D.

Til toppen