Telenor satser på internopplæring via web

11.000 av 18.500 ansatte i Telenor har takket ja til bedriftens hjemme-PC-ordning. Innen to år skal halvparten av all internopplæring i Telenor-konsernet foregå via web.

Opplæringsprogrammer kan være påskuddet som tvinger fram godkjente hjemme-PC-er til de som ikke bruker PC til daglig på jobben, for eksempel som forberedelse på en omlegging av bedriftens rutiner.

Personal- og organisasjonsdirektør Gun Bente Johansen i Telenor har erfaringer med det.

- Ett av motivene for hjemme-PC-ordningen i Telenor, er at vi ønsker å rasjonalisere den interne opplæringen. Vårt mål er at innen to år, skal halvparten av all internopplæring foregå over web. Hjemme-PC-ene brukes ikke bare til å oppnå grunnleggende datakompetanse. De er et sentralt redskap i å heve den allmenne fagkompetansen, sier Johansen.

11.000 av 18.500 medarbeidere i Telenor i Norge har takket ja til hjemme-PC. Mange av dem som ikke er med på ordningen, har avtaler om hjemmekontor, der PC er en selvfølgelig del av utstyret.

- Vi har ikke undersøkt nærmere hvorfor noen takker nei til hjemme-PC. Men vi har undersøkt en gruppe, nemlig våre 3.500 montører, som ikke bruker PC til daglig. Her er treffprosenten overraskende høy. En av årsakene er at når det installeres ISDN hjemme hos folk, får de ofte spørsmål om å bistå med å få i gang Internett-forbindelsen i tillegg til den vanlige summetonen.

Hjemme-PC-ordningen til Telenor er et prosjekt i 150 millioners klassen. Den innebærer PC med skriver, tre års ISDN-basert Internett-abonnement, kurs i bruk av Internett, Windows og Microsoft Word, samt Telenor-akademiet.

Til toppen