Telenor sikrer seg flytting til Fornebu

Bærum kommune holdt på å velte hele Telenors åpning av sitt nye hovedkontor på Fornebu ved å nekte å gi dispensasjon fra kravet om at en kollektivløsning skal være på plass. Nå er kollektivløsningen på plass.

Telenor ASA, Oslo Sporveier og SL inngår avtale om kollektivtilbud til Fornebu som skal sikre et godt kollektivtilbud til Fornebu allerede fra de første 1.800 Telenor-ansatte flytter inn i slutten av november i år.

Politikerne i Bærum kommune forutsatte ved utbyggingen på Fornebu at det ble etablert en egen bybane til Fornebu som skal transportere de mange tusen som får sin nye jobb flyttet. De nektet også å gi Telenor dispensasjon fra kravet, selv om de første par tusen ansatte flytter til sine nye lokaler alt før jul.

Bærum kommune ville heller ikke gi IT Fornebu dispensasjon.

Men nå er problemene tilsynelatende ryddet av veien ved at Telenor har fått med seg Oslo Sporveier og SL på en avtale som sikrer nødvendig busstransport til og fra den nye Fornebyen.

Til toppen