Telenor skal høste kroner fra UMTS-video

Et digert, internasjonalt lisensprogram skal la Telenor høste penger på sin videoteknologi. Smak på ordene MPEG-4 og UMTS med en gang. De skal gi Telenor lønn for forskningen.

Et digert, internasjonalt lisensprogram skal la Telenor høste penger på sin videoteknologi. Smak på ordene MPEG-4 og UMTS med en gang. De skal gi Telenor lønn for forskningen.

Telenor setter nå i gang et hardere løp for å lisensiere videoteknologien sin. Sammen med en rekke ledende internasjonale aktører har de etablert et stort lisensprogram for å kommersialisere patenter for videokoding i MPEG-4-standarden.

Lisensprogrammet gjør teknologien tilgjengelig for leverandører som utvikler produkter basert på standarden, og selskapene håper en slik lisensieringsorganisasjon skal gjøre det enklere å få tilbake penger for all forskningen som ligger bak teknologien.

Gjennom sin forskning har Telenor utviklet teknologi for å overføre video effektivt over forskjellige nett, for eksempel Internett og UMTS. Dette er en del av
multimediastandarden MPEG-4, og selskapene i samarbeidet MPEG LA vil nå tjene penger på bruken av egenutviklet teknologi.
Blant de totalt 19 deltakerne i det nye lisensprogrammet er en rekke toneangivende japanske selskaper som Sony og Toshiba, amerikanske Microsoft og Philips, samt operatører som japanske KDDI, France Telecom og Telenor. Alle innehar patenter innen den nye multimediastandarden MPEG-4, og har gått sammen i et felles program for å utnytte patentene kommersielt. Målet er å stimulere til tidlig investering, utvikling og bruk av MPEG-4-produkter. Når mange patenter er samlet i én lisens som kan utnyttes over hele verden på like vilkår, vil det forenkle brukernes tilgang til og bruk av patentene. Lisensprogrammet skal administreres av det amerikanske selskapet MPEG LA, og royalty-inntektene fordeles på deltakerne i programmet.


Telenors patent i MPEG-4 er et resultat av forsker Gisle Bjøntegaards arbeid innen videokoding på 90-tallet. Dette resulterte i fundamentale deler av H.263-standarden, en standard som ble brukt som utgangspunkt for utvikling av MPEG-4. Industri- og forsningsmiljøer verden over har bidratt til å forbedre den nye standarden, men det er fremdeles deler av Telenors fundamentale algoritme som ligger til grunn.

MPEG-4 benyttes i dag til en stor andel av videooverføringen over Internett. Blant annet støttes standarden av Microsofts Media Player som følger alle PC-er med operativsystemet Windows.

- Dette viser at Telenors forskning hevder seg helt i teten internasjonalt. Vi har lange tradisjoner for å være toneangivende innenfor utvalgte fagområder, samt å bidra i internasjonalt standardiseringsarbeid og gjøre forskningsresultater tilgjengelig. Det viser også at det er mulig å få konkret avkastning av forskningsresultatene, sier konserndirektør for teknologi i Telenor, Berit Svendsen.


Svendsen viser til erfaringene fra det forrige lisensprogrammet på dette området, MPEG-2 (som benyttes i alle DVD-spillere), som ble en klar kommersiell suksess for alle som var med. Forventningene til det nye programmet er ikke mindre - sett i lys av bredbåndsutviklingen og økt tilfang av nye multimediatjenester.

MPEG-4 er en multimedia-arkitektur som skal gjøre det enklere å lage innhold for alle slags nettverk og sluttbrukere. Om du lager en MPEG-4-fil, skal arkitekturen sørge for at 3D-animasjon, grafikk, lyd, video og andre elemtenter skalerer seg i forhold til både nettverk og fremvisningsapparat, så du kan spille fra den samme kilden enten det skal vises satellittoverført til kinolerret eller til en mobiltelefon.

Til toppen