Telenor tar over Intellinet-kunder

Mens ASP-selskapet Intellinet kjemper for livet på hjemmebane, spiser konkurrenter av et fattig konkursbo i Danmark.

Etter at det danske datterselskapet til Sandefjord-selskapet Intellinet nylig ble begjært konkurs, har det vært reist spørsmål om hvordan kundene skal få tilbud om videre ASP-drift.

Telenor Business Solutions i Danmark skriver i en pressemelding at selskapet i forrige uke inngikk en avtale om å ta over 250 av Intellinets kunder.


Avtalen skal representere en årsverdi på mellom 3-5 millioner danske kroner.

Marketingchef Isa Lindbæk i Telenor Business Solutions bekrefter det lave anslaget på omsetningen og sier at det er én grunn til at Intellinet har hatt problemer med driften i Danmark.

Telenor Business Solutions skal i dag ha rundt 10.000 ASP-kunder og er derfor interessert i porteføljen til Intellinet.

- Av Intellinets kunder, er det endel hosting-kunder. Vi er i ferd med å anslå hvor mye disse kontraktene egentlig er verdt. Vi er ikke så interessert i å drifte generisk hosting over lang tid, der er det for stor konkurranse på markedet. Vi er mer opptatt av virksomhetskritisk og tyngre ASP-virksomhet, sier Lindbæk til digi.no.

Avtalen er inngått mellom konkursboet, det vil si bobestyrer, og Telenor for å sikre Intellinets kunder fortsatt drift. Fram til 1. august vil ASP-virksomheten foregå fra Intellinets lokaler, men etter sommeren skal kundene overføres til et nordisk driftssenter.

Det innebærer at flere av det konkursrammede selskapets medarbeidere får videre engasjement i Telenor og at kunder som Coca-Cola en stakket stund kan puste lettet ut.

I Norge holder imidlertid børsen pusten, mens man venter på reviderte tall fra Intellinets drift for første kvartal. I en børsmelding mandag opplyste styret i det norske selskapet at det hadde blitt informert om at selskapets periodisering av inntekter og kostnader i årets tre første måneder var gjort annerledes enn i tidligere regnskapsperioder.

Dette har medført at inntektene er rapportert høyere og kostnadene lavere i første kvartal 2002.

Intellinet fikk et resultat før skatt på minus 13,8 millioner i første kvartal, ifølge de første rapporterte tallene. Omsetningen skal ha økt fra 22,5 til 30 millioner sammenlignet med samme periode, mens driftsresultatet var anslått til minus 12 millioner kroner

Men i dag legges de reviderte tallene frem, basert på de gamle rapporteringsprinsippene.

Tidligere i vår ble det igangsatt granskning i forbindelse med rykter rundt selskapet finansielle stilling. Det skjedde etter krav fra selskapets finansielle rådgiver Fearnley Fonds. Styret meldte, etter at granskingen var avsluttet mot slutten av mai, at det så behov for en emisjon, og at styret ville nedskrive virksomheten i Sverige med 50 millioner kroner i andre kvartal.

Til toppen