Telenor vil i boksene på MPEG-4

Når MPEG-4 skal spres ut til mobiltelefoner, datamaskiner og fjernsyn, må multimedia-innholdet komme fra et sted. Telenor håper det blir deres boks.

Telenor Forskning og Utvikling, gruppen for anvendt medieteknologi, sitter på Lysaker og forsker i håp om at akkurat deres boks blir den som skal servere multimediainnhold til fremtidens konvergensmarked.

- Per i dag har vi en prototyp på en MPEG-4 server som distribuerer innhold. Det er et omfattende arbeid, så den demoen vi har er en basisdemo og ikke spesielt sexy, sier forskningsleder Ola Ødegård fra Telenors medieteknologi-gruppe til digitoday.no.

Selskapet har fire årsverk involvert i utviklingen av en server og en spiller for MPEG-4-innhold. Telenor har også vært involvert i MoMuSys-prosjektet, Mobile Multimedia System, som hadde som mål å teste MPEG-4 på mobile terminaler, altså 3G mobiltelefoner som UMTS.

- Vi er med på å utvikle teknologi som nyttiggjør seg standarden. MPEG-4 innebærer en helt ny måte å nyttiggjøre seg multimediainnhold på, på alt fra UMTS-telefoner til digital-TV. Vi har spesielt bidratt til konferansemulighetene som ligger i teknologien, sier Ødegård.

Og det er for klient/server-løsningen og konferansedelen av standarden at det gjenstår mest arbeid. På klientsiden, altså den spilleren du skal laste ned til datamaskinen din eller som leveres med neste generasjons mobiltelefoner, vil det være fritt frem for alle å utvikle sin egen, da denne ikke er del av standarden som skal godkjennes av Motion Picture Experts Group og moderorganisasjonen ISO.

Standarden er åpen, så verdiene vil ligge på klient/server-siden, sier Ødegård. Han understreker at Telenor ser på prosjektet som "nærmest grunnforskning". Standarden for multimedialevering er på langt nær ferdig, og det finnes enn så lenge ikke innhold for en slik avansert løsning. Microsofts Mediaplayer har støtte for videodelen av MPEG-4, men denne har ikke så mye med det som etter hvert kommer til å bli en komplett løsning for blandet innhold til alle terminaler, skal vi tro MPEG.
MPEG-4:
Video:
- Avansert videokomprimering og avspilling på alt fra mobiltelefon til HDTV
- Støtte for videokonferanse
Lyd:
- Advanced Audio Coding (AAC), mye bedre enn MP3
- Støtte for MIDI-lignende lydkontroll
- Lydeffekter

Grafikk og animasjon
- Støtte for vektoranimasjon
- 2D og 3D

I tillegg skal MPEG-4 gi sterk integrasjon av multimedia-elementene, samt løsninger for digital rettighetskontroll.

Telenor har tatt utgangspunkt i "Distributed Object Virtual Reality Environment", som Ødegård sier vil være kompatibelt med MPEG-4.

- Vi, er blant de første som kan demonstrere denne teknologien Den er ikke kommersialisert ennå, det finnes ikke produkter, men dette kommer til å løse mange av de problemene man i dag har med standarder og spillere for multimediainnhold over Internett, sier Ødegård.

Telenor har også patent nummer US5990961 på H.263 videokoding som var en forutsetning for bildetelefoner, og som inngår i MPEG generelt.
Til toppen