Telenor vil lære bort mer i 3D

Telenor FOUs forskning på 3D-miljøer som pedagogisk verktøy skal utvides. Et nytt prosjekt skal samle ressursene, utvikle avansert læringsteknologi og samle kunnskap.

Telenor Forskning og Utvikling skal utvide satsingen på utdanning og læring. Både forsøkene med 3D-miljøer og læring i prosjektet Dronning Maud Land og flere andre opplegg skal samles under en paraply ved navn Telenor Utdanning.

- Telenor Utdanning går ikke bare på teknologiske løsninger, men også å finne ut hva skolene trenger. Vi skal levere kunnskap inn mot forretningsområder i Telenor, men også å hevde oss i forhold til skoleforskning og levere nytenkning og forskning på mange felt mot skolen, forteller nyutnevnt prosjektleder, forsker Anniken Larsen Furberg.

I tillegg skal prosjektet utrede muligheter for fjerndrifting av systemer for skolene, videreutvikling av dagens prosjekter og muligheten for å kommersialisere prosjektet.

Dagens prosjekt går til 2003, med mindre det er mer forskningsstøtte å hente. Nå skal alle erfaringer fra 3D-forsøkene ved Ringstadbekk Skole samles og sammenfattes.

- Telenor FOU har jobbet mot skolene i 15 år eller noe sånt, og nå skal all denne aktiviteten samles i ett cluster på Fornebu.

Per i dag er det fem personer som er involvert, men nye prosjekter vil kreve andre ressurser. Folk skal hentes inn fra rundt omkring i Telenor etter behov.

Suksessen med Dronning Maud Land, en 3D-verden der elevene lærer å løse problemer og samarbeide om tunge temaer som bioteknologi.

- Denne typen teknologi bidrar til å skape nye læringsmåter, gjennom prosjektarbeid og samarbeid. En støter jo på samme problemer som i tradisjonell undervisning, men både lærere og elever sier de kommer veldig tett på hverandre, og det fungerer som et godt fokus at de opererer i samme virtuelle verden. Vi er der inne sammen med dem og tar opp samtaler og observerer, og vi hører på dem at det engasjerer, sier Larsen Furberg.

Dronning Maud Land og to andre 3D-prosjekter har vært koordinert gjennom initiativet EduAction. Det er finansiert av Telenor FOU og
Forsknings- og Kompetansenettverk for IT i Utdanning (ITU). I tillegg har de et samarbeid med FOU-spinoffselskapet Octaga, som har laget 3D-miljøene.

Telenor Utdanning er et konsernprosjekt som er finansiert av telenor FOU og Telenor Focus.

Til toppen