Telenor vil på børs

Så tidlig som neste år kan Samferdselsdepartementet måtte ta stilling til om Telenor skal få hente kapital i markedet i form av en delprivatisering. Konsernsjef i Telenor, Tormod Hermansen mener det er mye som taler til fordel for en børsnotering av Telenor, om staten ikke ønsker å investere i selskapet selv.

Ved kapitalutvidelsen i vår varslet regjeringen at privat eierskap i selskapet vil bli vurdert neste gang Telenor ber staten om å utvide egenkapitalen i selskapet.

En slik vurdering kan allerede bli gjort i 1999.

Telenors investeringer, i første rekke i utlandet, krever en viss kontantstrøm. Om ikke selskapets ambisjonsnivå skal senkes, vil alternativ kapital kunne hentes ved å avhende tidligere investeringer, eller ved å børsnotere noen av de internasjonale aktivitetene.

På et presseseminar på Sundvolden tirsdag sa Hermansen at Telenor kan gi staten en avkastning på investert kapital som få andre plasseringer kan vise.

- Telenor er en god investering, slik at det kan hende at staten ut fra eget investerings- og plasseringshensyn kanskje ikke har bedre plasseringsmuligheter, og velger å ta hele kapitalutvidelsen selv, sa Hermansen.

Han viste til at Norge og Sverige var de eneste av de europeiske nasjonene der staten enten har delprivatisert eller har planer om delprivatisering av televerket, og Telenor-sjefen mener at det bare er et spørsmål om tid før en delprivatisering skjer.

- Et eierskap i Telenor kan skje i flere varianter. En kan se for seg at et videre internasjonalt samarbeid kan beftestes ved at en stor internasjonal aktør overtar en aksjepost i Telenor, sa Hermansen.

Hermansen mener Telenor i så fall bør på børs så raskt som mulig for å etablere en likvid aksje. Aksjen må også være notert flere steder enn i Oslo, i det minste i London, og kanskje New York i tillegg. Og om selskapet skal nyttiggjøre seg en slik kapitaltilførdel så bør minst 25 prosent av selskapet på børs, eventuelt kombinert med en IPO.

- Vi kjenner ikke eiernes resonnement omkring dette i dag. Vi vet departementet har gjort en vurdering av eierskapsspørsmålet, men kjenner ikke resultatet.

Til toppen