Telenordia påklager svensk UMTS-tildeling

Telenors brohode i Sverige, Telenordia, gjør som Telia og påklager den svenske Post- och telestyrelsens beslutning om ikke å gi de to selskapene UMTS-lisens.

Det var lørdag 16. desember Telia AB og Telenordia mottok den nedslående meldingen om det svenske post- og teletilsynet ikke ville gi de to selskapene konsesjon for å bygge og drive et UMTS mobilnett i Sverige. Telia anket beslutningen umiddelbart, mens Telenordia først nå har bestemt seg for å påklage beslutningen. Ifølge Finanstidningen har Telenordia bestemt seg for å ta saken videre til byretten.


- Vi kommer til å fokusere på noe av det beregningsgrunnlaget Post- och telestyrelsen har benyttet seg av, sier Telenordias konsernsjef Erik Heilborn til Finanstidningen.

- De nærmeste dagene beslutter vi eksakt hvordan anken skal utformes, sier han til avisen.

Det svenske teletilsynet mente Telenordias UMTS-søknad ikke holdt mål i forhold til de geografiske dekningskravene, og dette blir nok et hovedpoeng i ankesaken. Telenordia må bevise at telemyndighetene har regnet feil, noe som også er et punkt Telia kommer til å kjøre tungt på: Telia mener Post- och telestyrelsen ikke har tatt hensyn til at basestasjoner kan utnyttes mer effektivt dersom de spiller sammen og at man dermed kan klare seg med færre stasjoner enn det telemyndigheten beregner.

Post- och telestyrelsen avviser alle innsigelser til UMTS-tildelingen.

Til toppen