Telenordias toppsjef slutter

Etter bare vel ett år i sjefsstolen går Lutz Meyer-Scheel i løpet av august av som administrerende direktør i Telenors svenskesatsing Telenordia AB.

Lutz Meyer-Scheel oppgir personlige og yrkesmessige grunner for sin avgang. Han flytter tilbake til hjemlandet Tyskland for å ta fatt på nye utfordringer som deleier i et nytt selskap.

Det var i mai i fjor styret i Telenordia AB utnevnte Meyer-Scheel til ny administrerende direktør. Han etterfulgte Daniel Johannesson som gikk over i en kortvarig topplederjobb i Telenor Bedrift. Johannesson flyttet også hjemover etter kort tid for å ta over som leder for Statens Järnvägar fra 1. februar i år.

56-årige Meyer-Scheel kom til Telenordia etter å ha vært toppsjef i tyske VIAG Interkom, og har forøvrig bakgrunn fra en rekke internasjonale lederposisjoner innen IT-bransjen - deriblant som sjef for Enator ABs internasjonale virksomhet på slutten av 80-tallet.

Telenordia AB - som eies med like store deler av BT (British Telecom), Tele Danmark og Telenor - er i gang med arbeidet for å finne en erstatter for Meyer-Scheel. Inntil videre er Telenordias finansdirektør, Hans Carstensen, konstituert som selskapets toppsjef.

Til toppen