Telenors gigantkrav mot Spray avgjøres i september

Tidligere eiere av MassMarket, inkludert Rune Rinnans Telenor Venture, krever 37,5 millioner euro i kontanter fra Spray Network. Saken skal opp i Oslo Tingrett i september.

I halvannet år har striden mellom tidligere eiere av MassMarket vært misfornøyde med oppgjøret de skulle hatt for salget av forbrukertjenesten.

Problemet har vært hvordan de skulle få betalt for oppgjøret etter at Lycos Europe overtok Spray Network N.V.

Endel av de tidligere eierne av MassMarket fikk et kontantoppgjør med kjøperen på et tidlig tidspunkt, mens storeiere som Telenor Venture, Skaufoss, Waco og andre enkeltinvestorer gjorde en tilleggavtale med Lycos/Spray.

Det er gyldigheten av denne tilleggsavtalen som striden dreier seg om: Saksøkerne hevder at avtalen, som ville blitt svært ugunstig for de tidligere MassMarket-eierne, har mistet sin gyldighet siden de ikke mottok aksjene innen en angitt tidsfrist. Dermed krever de i stedet å få betaling i kontanter, på lik linje med de andre aksjonærene (les:ansatte).

Motparten, Lycos Europe, avviser dette kravet og mener at saksøkerne allerede har fått oppgjøret sitt - i aksjer.

Lycos i Europa skriver i sin ferskeste kvartalsrapport at "The Company believes the claim to be without merit and intends to vigorously defend itself in this matter" og krever full frifinnelse.

Les mer om spliden her:

Egentlig skulle saken ha kommet opp i fjor høst, men partene møtes i stedet Oslo Tingrett den 2. september i år. Kravet fra Venture-sjef Rune Rinnan og de andre saksøkerne er på rundt 280 millioner norske kroner (37,5 millioner euro, ifølge kvartalsrapporten fra Lycos Europe). Det inkluderer morarenter i perioden som har passert siden tvisten oppstod.


Saksøkerne har også forsøkt å få en midlertidig forføyning i nederlandsk rett, hvor Spray Network N.V. har hatt sitt hovedkvarter. Den saken er ennå ikke avgjort.

Tvisten befinner seg i øyeblikket på høyesterettsnivå etter at lavere nederlandske rettsinstanser foreløpig ikke har funnet jurisdiksjon for å invoige en midlertidig forføyning i ett land (Nederland), mens hovedsaken går i et annet (Norge).

Rune Rinnan ønsker gjennom den midlertidige forføyningen å sikre sine verdier gjennom sikkerhet i morselskapets eiendeler.

Til toppen