Telenors vellykkede eksperimenter med skoleelever

I rollene som forskere ved Sydpolen, har elever ved Ringstabekk skole deltatt i Telenor-forsøk om blant annet genteknologi. Rammen er nye læringsformer og bruk av avansert IKT i undervisning.

Telenor Forskning og Utvikling avslutter i disse dager en tre ukers feltprøve i skoleprosjektet EduAction. I den anledning inviteres pressen til en demonstrasjon i møte med pilotbrukerne på Ringstabekk skole i Bærum.

I rollen som forskere i en forskningsstasjon på Sydpolen har elevene blitt utfordret til felles innsats for å løse spennende oppgaver om genteknologi og DNA-molekyler i mikrokosmos.

Feltforsøket heter "Oppdrag Dronning Maud land" og inngår i et større prosjekt for nye læringsformer og bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i undervisningen. Det bygger på et tredimensjonelt dataverktøy som er utviklet i Telenor. Teknologien gjør det mulig for elevene å møtes i et "virtuelt rom - altså på nettet - der de selv er representert med personlige figurer og kan løse faglige oppgaver sammen.

- Vi er veldig fornøyde med samarbeidet med Ringstabekk. For oss er det jo forskningsfokuset som er viktig, å finne nyemåter å samhandle på, se hvordan elevene oppfatter det, hvordan de lærer, sier informasjonssjef Jeanne Terjesen i Telenor Forskning og Utvikling til digi.no.

Det faglige innholdet i 3D-omgivelsen tar opp sentrale felt innen genteknologi. Elevenes erfaringer skal inkluderes i et større prosjektarbeid rundt temaer som kloning, genmanipulert mat og moderne kriminaletterforskning. Undervisningsopplegget er utviklet av en tverrfaglig forskergruppe som har bestått av en pedagog, en naturviter og en kunstner, i tillegg til informatikere.


Oppdrag Dronning Maud Land er det tredje i en rekke av slike eksperimenter der elevene prøver ut nye måter å samarbeide på. Du kan lese mer om prosjektet, kikke på skjermbilder eller se video på Telenor FOUs sider.

Til toppen