Teletilsynet vil frigi telefonabonnementet

Hittil er det bare Telenor som har solgt telefonabonnement. Post -og teletilsynet krever at Telenor nå gir telekonkurrentene tilgang til telefonabonnement på den enkleste måten. Telenor ber om en vurdering av saken.

Bakgrunnen for kravet er at Telenor ASA og Viken Energinett i desember i fjor inngikk en avtale der Viken gjennom tjenesten Kankan videreselger telefonitjenestene til Telenor under eget varemerke. Dette betyr at Kankan-kunder får bare en regning, der både telefoniabonnement og telefontrafikk står, sammen med andre tjenester som ligger i Kankan-konseptet.
Post- og teletilsynet mener at Telenor må skille ut telefoniabonnementet fra denne tjenesten og tilby dette til interesserte aktører, uten at de samtidig må selge Telenors telefontrafikk. Teletilsynet mener dette vil ha stor betydning for konkurransen i telemarkedet og vil gjøre at flere aktører enn Telenor vil kunne tilby telefonabonnement.


Teletilsynet mener også at en slik tjeneste vil vesentlig redusere terskelen for aktører som vil etablere seg som full-spekter tilbydere av telefonitjenester.

Telenor er imidlertid ikke like enige, og protesterer på at denne tjenesten kan sees på noe som Telenor i henhold til teleloven har plikt til å tilby andre.
Informasjonsdirektør i Telenor, Helge Qvigstad, sier til digitoday.no at selskapet for første gang har inngått en avtale med Viken Energi om å tilby telefoni og abonnement som samme produkt.


- Vi ønsker en vurdering av Post- og teletilsynets krav, sier han.

- Vi har laget et vanlig produkt og pakket dette på en spesiell måte. Hele produktet i seg selv er unikt, og laget spesielt for Viken Energi.

Han sier at poenget er at Telenor ikke nekter andre å kunne fremforhandle liknende avtaler som det Viken Energi har, men at Telenor ikke uten videre vil akseptere å skille abonnementet fra teletrafikken, som teletilsynet nå vil.

- Vi avventer nå et svar eller en vurdering fra Post- og teletilsynet.

- Da vi laget produktet gjorde vi en vurdering av produktet med tanke på om dette ville falle under leveringsplikten vår. Vi vurderte dette dithen at det ikke gjør det. Det er konkurrenter som ønsker å fremtvinge en vurdering i Post- og teletilsynet. Det er jo slik i alle andre bransjer, sier han.

Telenor mener at konkurransen i telemarkedet er svært god, og beskriver den i sitt brev til Post- og teletilsynet av 4. mai slik: "Det er i dag 60 tilbydere som har registrert seg hos Post- og teletilsynet (per 4. april d.å.) for å kunne tilby offentlig telefontjeneste i Norge, og det er som kjent intens rivalisering om kundene mellom tilbyderne."

Til toppen